Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdevis jaunu grāmatu "Muzeja raksti 7"
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā iepazīties ar krājumu “Nacionālais romantisms un Baltijas simbolisms”, kas nācis klajā kā septītā grāmata sērijā “Muzeja raksti”.

Krājums “Muzeja raksti 7” veltīts starptautiskai zinātniskajai konferencei “Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs”, kas notika 2018. gada 3. maijā Orsē muzejā Parīzē izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” (“Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes” / Wild Souls. Symbolism in the Baltic States”) ietvaros. Ar šo vērienīgo izstādi, kas risinājās no 2018. gada 10. aprīļa līdz 15. jūlijam, tika atzīmēti simts gadi kopš Baltijas valstu proklamēšanas. Konferencē bija aicināti piedalīties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālā romantisma un simbolisma eksperti mākslas, arhitektūras un literatūrzinātnes nozarē – dažādu augstskolu un pētniecisko institūtu pārstāvji.

 

Krājumā publicēti konferences dalībnieku referāti, mākslas darbu un ekspozīciju attēli, diskusijas materiāli, kā arī hronoloģisks apkopojums par projekta tapšanas gaitu, dodot lasītājiem iespēju izzināt divu starptautisku mākslas virzienu – nacionālā romantisma un simbolisma – saikni un bagātināšanos urbānajā un kosmopolītiskajā kultūrā.

 

Grāmatu iesāk projekta vadītājas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītājas Dr. art. Gintas Gerhardes-Upenieces ievadraksts un izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” hronika, kam seko Orsē un Oranžērijas muzeju prezidentes Loransas Dekāras (Laurence des Cars) un izstādes ģenerālkuratora, koncepcijas autora, Francijas nacionālā mantojuma galvenā glabātāja, Kompjēņas un Blerankūras nacionālo muzeju direktora Rodolfa Rapeti (Rodolphe Rapetti) uzrunas.

 

Izdevuma pirmajā sadaļā “Kas ir nacionālais romantisms?” iekļauti igauņu mākslas vēsturnieka, Igaunijas Mākslas akadēmijas un Tartu Universitātes emeritētā profesora Jāka Kangilaski (Jaak Kangilaski), latviešu literatūrzinātnieka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras nodaļas vadītāja un vadošā pētnieka Benedikta Kalnača, igauņu mākslas vēsturnieces, Tallinas Universitātes Vēstures, arheoloģijas un mākslas vēstures institūta pētnieces Lindas Kaljundi (Linda Kaljundi), kā arī lietuviešu mākslas vēsturnieces, Lietuvas Kultūras izpētes institūta Mākslas vēstures nodaļas vadītājas Laimas Laučkaites (Laima Laučkaitė) esejas.

 

Otrajā krājuma sadaļā “Baltijas simbolisms un Eiropa” savu skatījumu uz nacionālo romantismu un Baltijas simbolisma traktējumu Eiropas kontekstā piedāvā latviešu mākslas vēsturnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institūta direktors, LMA emeritētais profesors Dr. hab. art. Eduards Kļaviņš, Tartu Universitātes igauņu valodas un literatūras pētnieks Tīts Hennoste (Tiit Hennoste), LMA Mākslas vēstures nodaļas vadītāja, nacionālā romantisma un jūgendstila arhitektūras pētniece profesore Dr. art. Silvija Grosa, Viļņas Mākslas akadēmijas Mākslas pētniecības institūta pārstāve Alģe Andrjulīte (Algė Andriulytė), Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Mākslas vēstures un kritikas nodaļas profesore Rasa Žukiene (Rasa Žukienė). Grāmatu noslēdz diskusiju sadaļa.

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2009. gadā uzsāka “Muzeja rakstu” izdošanu, kuru mērķis ir publicēt muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātus – referātus, rakstus, tiem atsevišķos gadījumos piepulcinot arī citu pētnieku veikumu, kas publiskots muzeja rīkotajās konferencēs. Līdz šim iznākušas jau sešas grāmatas, un šobrīd lasītājiem tiek piedāvāta septītā.

 

Grāmatas “Muzeja raksti 7” atvēršanas svētki notiks piektdien, 8. novembrī, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, pastāvīgajā ekspozīcijā pie Jaņa Rozentāla gleznas “Arkādija” (ap 1913).

 

Izstāde “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” bija lielākais starptautiskais Latvijas simtgades notikums 2018. gadā Francijā, kas ļāva turpat 240 000 Orsē muzeja apmeklētāju iepazīties ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecmeistaru darbiem. Projektu nākamajā gadā noslēgs Rīgā – ar plašu ekspozīciju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no 2020. gada 20. novembra līdz 2021. gada 21. februārim.

 

ZIŅAS PAR IZDEVUMU

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, angļu un franču valodā

Projekta vadītāja: Ginta Gerharde-Upeniece

Izstādes kurators: Rodolfs Rapeti (Rodolphe Rapetti)

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Dizains: Rauls Liepiņš, SIA “Al secco

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Izdevniecība: Jelgavas tipogrāfija, 2019

231 lpp., krāsainie un melnbaltie attēli

Tirāža: 800 eksemplāri

Grāmatu var iegādāties LNMM Zīmola fonda kioskos un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Gundega Cēbere, LNMM B. Bērziņa memoriālās kolekcijas glabātāja

T: (+371) 67 357529, E: Gundega.Cebere@lnmm.lv

 

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece,

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja,

izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” projekta vadītāja

T: (+371) 67 716101, E: Ginta.Gerharde@lnmm.lv

Saistītie jaunumi
Saistītās izstādes
Saistītās preses relīzes