6. janvāra naktī Zvaigznes dienas priekšvakarā mūžības ceļos aizsaukta ilggadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Ināra Ņefedova
I.Ņefedovas darba gaitas muzejā tika uzsāktas 1967.gadā, kad viņa sāka strādāt par Mākslas muzeju un izstāžu apvienotās direkcijas direktora vietnieci zinātniskajā darbā, bet laika periodā no 1975. līdz 1987.gadam bija direktore.

Ņēmusi aktīvu dalību Latvijas Kultūras fonda dibināšanā un izveidē. Ir daudzu publikāciju autore. Kopš 1969.gada viņas uzmanība galvenokārt tika virzīta uz latviešu trimdas mākslas vēstures apzināšanu un izpēti. Viņa bija tā, kas lika pamatus daudziem trimdas kultūras sakariem, kas jau vēlāk  attīstījās ar īpašu spēku.

 

I.Nefedova bija prasīga vadītāja, kas mākslas ideālus un muzejnieka darba ētikas jautājumus vienmēr izvirzīja priekšplānā, vienlaicīgi spējot arī pasmieties  par labu joku un nebūt pārāk bargai pret muzejnieku jauno paaudzi, kas reizēm ļāvās visai vieglprātīgām nodarbēm. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce sauc Ināru Ņefedovu muzeja darbā par savu skolotāju, viņas vadībā nostrādājot 15 pirmos darba gadus muzejā. Mēs viņu reizēm saucām par mammu, un tādu stāju I.Ņefedova arī vienmēr saglabāja – ieinteresētu, atsaucīgu, bet neuzbāzīgu, kas ar labvēlīgu skatu sekoja līdzi savu audzināmo dzīves un darba ceļiem.

 

Sakot paldies Inārai Ņefedovai par ražīgo un dāsno mūžu, vēlam savai kādreizējai direktorei gaišu gaitu aizsaules ceļos.