No vārda līdz līnijai
Romana Sutas grāmatu ilustrācijas
No 2016. gada 11. oktobra līdz 10. decembrim Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) būs skatāma Romana Sutas grāmatu ilustrāciju izstāde “No vārda līdz līnijai”.

Turpinot pasākumu programmu, veltītu ievērojamā latviešu mākslinieka Romana Sutas (1896–1944) 120. dzimšanas gadadienai, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs atklāj jaunu izstādi – “No vārda līdz līnijai”, kas aktualizē citu šķautni talantīgā un daudzpusīgā autora daiļradē. Šoreiz skatītāju uzmanībai tiek piedāvāti tušas zīmējumi, ko mākslinieks darinājis sev tuvu latviešu rakstnieku grāmatu ilustrēšanai.

 

Spilgts klasiskā modernisma pārstāvis Romans Suta radoši izpaudās ne tikai kā gleznotājs, scenogrāfs, interjeru un filmu dekorators, mākslas teorētiķis un kritiķis, bet arī kā grafiķis un grāmatu ilustrators. Ar grafiku Suta sāka aizrauties jau tad, kad nopietnāk pievērsās mākslas apgūšanai – 1910. gadu vidū. Paralēli individuālā rokraksta izkopšanai mākslinieks kultivējis grafikas valodas izteiksmi, kas savu pilnbriedu sasniedza 1920. gadu beigās – 1930. gados, laikā, kad arī tapa viņa grāmatu ilustrācijas.

 

Strādājot pie darbu atlases, muzejs vēlējās veidot stāstu par Sutu gan kā nepārspējamu grafikas kompozīciju meistaru, gan kā grāmatu ilustratoru jeb cilvēku, kurš drukātajam tekstam piešķir vizuāli uztveramu un estētiski baudāmu aspektu. Ekspozīcijā apmeklētāji ieraudzīs oriģinālās ilustrācijas dzejoļu krājumiem: Viktora Eglīša (1877–1945) “Dvēseles slāpēm” (1922), Aleksandra Čaka (1901–1950) “Poēmai par ormani” (1930), Andreja Kurcija (1884–1959) “Dzīvībai” (1933), Jāņa Plauža (1903–1952) “Putnu ceļam” (1939), kā arī citas autora darinātās ilustrācijas grāmatās un kopijās.

 

Grafikā Romans Suta radīja savdabīgu, neatkārtojamu stilu, ko raksturo brīva, ekspresīva līnija, kas precīzi pasniedz notikumu vai tēlu. Šādai pieejai viņu īpaši iedvesmoja senie ķīniešu un japāņu meistari, kuru prasme izteikt procesa būtību vienā otas triepienā mākslinieka acīs bija augstākā pilnība tušas zīmējumu tehnikā. Lai zīmējumā attēlotajam piešķirtu zināmu dzīvību, Suta neizrāvās ar pārlieku detalizāciju un smalku elementu atveidošanu, tādējādi ļaujot “runāt” kompozīcijai un līnijām. Savos darbos autors izmantoja gaišo un tumšo laukumu pretstatījumu, kas izstrādāts līdz perfektumam, – pats Romans Suta izteicies, ka kompozīcija ir gatava tikai tad, ja tajā vairs nevar nekā ne pielikt, ne atņemt.

 

Visus minētos principus mākslinieks ievērojis, darinot grāmatu ilustrācijas. Lieliska mijiedarbība izveidojusies starp dzejnieka, rakstnieka, pilsētas apdziedātāja Aleksandra Čaka dzejas rindām “Poēmā par ormani” un Romana Sutas ilustrācijām šim darbam. Poēmas tematika – pilsētas centra un nomaļu romantika, krodziņu un tajā laiku pavadošo cilvēku ikdienas ritējums – nebija sveša arī Sutam, kura gleznās un grafikās bieži sastopamas līdzīgas ainas un personāži. Meistars ilustrējis arī vairākas Andreja Kurcija grāmatas. Dzejoļu krājumā “Dzīvība” mākslinieks dažviet izmantojis konstruktīvas kompozīcijas uzbūvi, kas labāk atbilst Kurcija lakoniskajam dzejas ritmam. Jāņa Plauža “Putnu ceļā” vērojama Sutas grafikai ierastā atraisītā, bet rūpīgi pārdomātā otas līnija, kas, gluži kā viņa iecienītajā Senās Japānas un Ķīnas mākslā, spēj vizuāli uztveramā formā izstāstīt dzejoļa vēstījumu, attēlot tajā paustās domas un uzburt attiecīgu noskaņu.

 

Ekspozīcija iepazīstina skatītājus ar Romana Sutas darbiem un arhīva materiāliem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja kolekcijas un privātkolekcijas.

 

Izstādi papildina pasākumu programma, kas iekļauj tikšanās ar izstādes kuratori Elviju Pohomovu “Sarunas muzejā” formātā un citas aktivitātes.

 

IZSTĀDES KURATORE:

Elvija Pohomova, LNMM / R. Sutas un A. Beļcovas muzeja speciāliste

 

 

Saistītie jaunumi
Saistītie pasākumi
news-image
11 Okt 11:00
Preses konference: projekts “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula”
Otrdien, 2016. gada 11. oktobrī, plkst. 11:00 mediju pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā), kurā tiks prezentēts LNMM projekts “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula” un jaunā muzeja izstāde “No vārda līdz līnijai. Romana Sutas grāmatu ilustrācijas”. Dalībnieku reģistrācija: plkst. 10:30–11:00
news-image
15 Okt 15:00
SARUNAS MUZEJĀ: No vārda līdz līnijai. Romana Sutas grāmatu ilustrācijas
Sestdien, 2016. gada 15. oktobrī, plkst. 15:00 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) un mākslas zinātniece, kuratore Elvija Pohomova aicina uz “Sarunu muzejā” izstādē “No vārda līdz līnijai”, kurā būs iespēja uzzināt par Romana Sutas radošo darbību grāmatu ilustrāciju jomā, noskaidrot, kur mākslinieka daiļradē jāmeklē seno ķīniešu un japāņu meistaru gara klātbūtne un kā panākt labāku mijiedarbību starp rakstīto un zīmēto.
news-image
19 Nov 15:00
Pēcsvētku šaha pēcpusdiena
Sestdien, 2016. gada 19. novembrī, plkst. 15:00 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) aicina uz šaha turnīru “Pēcsvētku šaha pēcpusdiena”, kas būs veltīts izcilā latviešu mākslinieka, spilgta klasiskā modernisma pārstāvja Romana Sutas 120. dzimšanas jubilejai.
Saistītās preses relīzes