Video lekciju cikls izstādē “Madernieka stils”
Izstādi “Madernieka stils” papildina lekciju cikls, kas pievēršas tēmām, kuras bijušas nozīmīgas arī Jūlijam Maderniekam: fotogrāfijai, burtveidolam, mēbeļu dizainam un mūzikai. Lektori – izstādes kuratore, mākslas zinātniece Rūta Rinka, arhitekts un grafiskais dizainers Gatis Vanags, fotogrāfs Armands Andže, burtu dizainere Eva Abduļina, mākslas vēsturnieks un mūziķis Guntars Gritāns, kaligrāfe un mākslas vēsturniece Dārta Dīriņa un lietuviešu mākslas pētniece Daina Zozaité – ielūkojas kādā no radošajām nozarēm, kurām pievērsās arī Madernieks.

Visas lekcijas tagad var noskatīties LNMM YouTube kanālā Mākslas muzeji sarakstā Madernieka stils.

 

Rūtas Rinkas lekcija “Madernieka interjeri un mēbeļu dizains”

Rūta Rinka pievēršas mākslinieka darbībai interjera un mēbeļu dizainā. Divdesmito gadu sākumā Jūlijs Madernieks veidojis dizainu vairākiem sabiedriskiem interjeriem. Pēc Konstantīna Pēkšēna un Eižena Laubes projekta celtajā Ata un Annas Ķēniņu skolas ēkā Tērbatas ielā viņš izstrādājis aulas sienu un griestu dekoratīvās apdares projektu. Taču nozīmīgākais Madernieka mākslinieciskā stila paraugs sabiedriskiem interjeriem tapis, kad Valsts kanceleja māksliniekam pasūtīja izstrādāt astoņu telpu metus griestu un sienu dekoratīvai apdarei. Arī mēbeļu garnitūras apliecina meistara spēju lietišķās mākslas nozarēs stilistiski tuvoties daudzveidīgajām modernisma formveides izpausmēm.

 

Gata Vanaga lekcija “Madernieks - burtveidolu dizaina celmlauzis”

Grafikas dizainers un pedagogs Gatis Vanags analizē Jūlija Madernieka radīto burtveidolu ietekmes, jaunu formu meklējumus un eksperimentus, kā arī pievēršas dažādiem alfabētu paraugiem. Laikmetīgas fontu interpretācijas tiek skatītas kā impulss nacionālā romantisma stilā veidotas lietišķās grafikas un burtveidolu dizaina attīstībai.

 

Guntara Gritāna lekcija “Madernieka ornamenta interpretācija mūzikā”

Mūzika Jūlija Madernieka dzīvē un daiļradē vienmēr bijusi ļoti nozīmīga. Mākslinieku saistīja draudzība ar Alfrēdu Kalniņu, Jāzepu Vītolu, Emīlu Melngaili, Emīlu Dārziņu un Arvīdu Žilinski. Jau no agras bērnības Madernieks muzicējis, un arī vēlāk vijoļspēle palīdzēja noskaņoties radošam darbam un rosināja iztēli. Mūzikas klātbūtni Madernieka darbos ne reizi vien atzīmē Emīlis Melngailis, Jānis Veselis un citi viņa draugi. Guntars Gritāns skaidro, kas ir ornamentācija mūzikā un analizē tās ietekmi Madernieka kompozīcijās. Pētnieks meklē atbildes uz jautājumu, kāpēc Madernieka ornaments tiek interpretēts kā “muzikāls”.

 

Armanda Andžes lekcija “Fotorgāfija un Madernieka laikmets”

Latvijas nacionālās fotogrāfijas attīstības laiks sakrīt ar Jūlija Madernieka radošo darbību. Lai gan pirmā fotogrāfiskā procesa prezentācijas dienā, 1839. gadā, tika publiski pasludināts, ka "no šīs dienas glezniecība ir mirusi", mākslinieki ātri vien saprata, ka fotogrāfija ir vērtīgs palīginstruments, ko vērts pārvaldīt. Vēlāk arvien vairāk un vairāk mākslinieku pievērsās fotogrāfijai, un arī Madernieks savā radošajā procesā izmantojis šo jauno tehnoloģiju.

 

Evas Abduļinas lekcija “Dizains un tipografika Latvijā. Nākotnes vīzijas”

Grafikas un burtu dizainere Eva Abduļina lekcijā "Dizains un tipografika Latvijā. Nākotnes vīzijas" skaidro, kā iespējams radīt jauno latvisko, respektējot vēsturi un priekšteču mantojumu. Klausītāji var iepazīties ar Evas radīto burtveidolu “Austra”, kā arī tipografikas piemēriem no mākslas centra “Zuzeum”, uzņēmuma “Dzintars” un dizaina studijas “Overpriced”.

 

Dārtas Dīriņas lekcija “Kaligrāfijas nozīme un metodes pedagoģijā”

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izglītības programmu kuratores un kaligrāfes Dārtas Dīriņas lekcija primāri paredzēta pedagogiem, rosinot nodarbībās pielietot dažādus kaligrāfijas veidus. Tiek akcentēta kaligrāfijas nozīme ne vien vēsturiski, domājot par lietišķo grafiku, bet arī fiziski – roku motorikas attīstībai. Klausītāji iepazīsies ar treniņu tehnikām, ko pielāgot atšķirīgām vecuma grupām.

 

Dainas Zozaitė lekcija “Interjeru un mēbeļu dizainu starpkaru perioda Lietuvā”

Starpkaru laikaposmā, mainoties ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, mainījās arī iedzīvotāju vajadzības. Tāpat kā Latvijā, arī Lietuvā radās nepieciešamība pēc jauna iekārtojuma dzīvokļos un sabiedriskajā interjerā – moderna aprīkojuma un stilīgām mēbelēm, kuru dizainu ietekmēja Rietumeiropas idejas un aktuālā mode. Dažādu lietuviešu mākslinieku daiļrades attīstība ir salīdzināma ar Jūlija Madernieka radošo mantojumu – vienojoša ir sekošana aktuālajām mākslas tendencēm, apvienojumā ar savas tautas etnogrāfiskā mantojuma un simbolu izmantošanu, radot unikālus mēbeļu dizaina risinājumus.

 

Lekcijas tapušas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

#MaderniekaStils

Saistītās izstādes