Pinam + sienam + aužam Pinam + sienam + aužam
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Nodarbība skolēniem:
Pinam + sienam + aužam

Izzinošā un radošā nodarbība skolēniem izstādē “Rok-darbi” veidota ar mērķi iepazīt laikmetīgās tekstilmākslas aizsākumus un aušanas tehnikas, attīstīt tēlaino domāšanu.

Skolēni izstādē pēta un iepazīst ievērojamu 60.—80. gadu Latvijas tekstilmākslinieku - Rūdolfa Heimrāta, Zentas Loginas un citu mākslinieku - lielformāta tekstilijas garbārkšu jeb ziemeļnieku tehnikā no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma. Nodarbības vadītājs pievērš uzmanību mākslinieku atšķirīgajiem rokrakstiem mākslā un mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem.

Nodarbības laikā, izmantojot taustāmus paraugus, tiek pētīta tehnikas un materiālu daudzveidība. Praktiski tiek izmēģināta bārkšu siešanas tehnika, kā arī radīta tekstildarba kompozīcijas skice kolāžas — papīra pinuma tehnikā. Nodarbības noslēgumā darbu skatē skolēni demonstrē un pārrunā savas idejas.

Papildu informācija
  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā — 25.
  • Informācija par norēķinu kārtību šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem (pielāgojot valodas sarežģītības līmeni). Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Nodarbība skolēniem:
Pinam + sienam + aužam

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni
(1.9. klase)

Norises ilgums

7590 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328; (+371) 67 830917
E:   

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni
(1.9. klase)

Norises ilgums

7590 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328; (+371) 67 830917
E:   

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Saistītās izstādes