Ne-parastais koks Ne-parastais koks
Jaunums
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Nodarbība skolēniem:
Ne-parastais koks

Izzinošā un radošā nodarbība skolēniem izstādē “Jānis Straupe. Ne-lietas” veidota ar mērķi iepazīt dizainera un mākslinieka Jāņa Straupes radošo veikumu un koku kā mūsdienīgu un pārsteidzošu izejmateriālu, attīstot asociatīvo uztveri un darbojoties praktiski.

Skolēni izstādē pēta un iepazīst Jāņa Straupes starpdisciplināro pēdējo divdesmit gadu veikumu, domājot arī par koku kā materiālu un tā neparasto pielietojumu. Nodarbības vadītājs pievērš uzmanību dizaina un tēlniecības mijiedarbībai, aicina domāt par dizaina procesu, darbu tapšanas gaitu un iedvesmu.

Nodarbības laikā skolēni pēta Jāņa Straupes darbu maketus un, izmantojot taustāmus koka paraugus, iepazīst kokmateriāla daudzveidību un iespējamo materiāla pielietojumu. Praktiskajā daļā skolēni veido skices, kuras nodarbības noslēgumā top par skulpturāliem 3D kartona modeļiem, iedvesmojoties no Jāņa Straupes eksperimentiem un unikālā veikuma.Papildu informācija

  • Informācija par norēķinu kārtību šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Norisi iespējams pielāgot bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem (pielāgojot valodas sarežģītības līmeni). Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Nodarbība skolēniem:
Ne-parastais koks

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni (1.-9. klase)

Norises ilgums

75-90 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas.

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328;
(+371) 67 830917
E:  

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni (1.-9. klase)

Norises ilgums

75-90 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas.

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328;
(+371) 67 830917
E:  

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga