Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas? Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas?
Tiešsaistē
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

No-zīmes:
Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas?

Nodarbībā “No-zīmes: Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas?” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sākumskolas klašu skolēniem piedāvā izzināt to, kas ir skicēšana, kā mākslinieki iedvesmojas no dabas un kā mākslinieki un dizaineri izvēlas materiālus savu ideju realizēšanai.

Nodarbības sākumā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska iepazīstina skolēnus ar muzeju un tā darbību. Turpinājumā māksliniece un keramiķe Elīna Titāne videostāstā izskaidro skicēšanas procesu, pēc tam mudinot skolēnus to izmēģināt praktiski gan analogi, gan digitālajā vidē. Ar spēles elementu palīdzību un Ineses Baranovskas stāstījumu skolēni aicināti domāt par dažādiem mākslā un dizainā izmantojamiem materiāliem un to īpašībām. Izmantojot virtuālo realitāti, dalībnieki nokļūst Piena Ceļa galaktikā un pēc tam muzeja izglītības programmu kuratoru Kristīnes Šicas un Dārtas Dīriņas vadībā aplūko kosmosa iedvesmotus mākslas darbus muzeja krājumā.

Nodarbībā apskatītās tēmas sasaucas ar projekta “Skola2030" saturu atbilstošajai klašu grupai.

Kas ir "No-zīmes"?

Programma “No-zīmes” ietver 15 aizraujošas interaktīvas tiešsaistes nodarbības skolēniem četros mākslas muzejos. Programmas saturs radīts, balstoties dažādu vecuma grupu skolēnu aptauju rezultātos, un tādēļ tieši atbild uz bērnus un jauniešus interesējošiem jautājumiem. Nodarbību laikā ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanas starpniecību, diskusijām un grupu aktivitātēm skolēni varēs tuvāk iepazīt muzeja darbību, attālināti ielūkoties arī tādās muzeja daļās, kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas, piemēram, krātuvēs, kā arī video formātā satikt dažādus kultūras nozares speciālistus — muzeju vadītājus, mākslas zinātniekus, restauratorus, izstāžu kuratorus un scenogrāfus, māksliniekus, dizainerus un citus. Projekts veidots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Papildu informācija

  • Nodarbības tiešsaistē iespējams veidot gan skolēniem pieslēdzoties individuāli (piemēram, no mājām), gan skolēniem strādājot klasē un sadaloties nelielās grupās (līdz pieciem dalībniekiem) pie viena datora un kopīgi skatoties nodarbības video uz projektora. Sākumskolas skolēniem nodarbību iespējams novadīt arī visai klasei kopā kā vienai grupai. Katram dalībniekam/grupai nepieciešams pieslēgties no datora, kurā izmantojama programma “Zoom”.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit. Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā.
  • Nodarbībai vēlams pieslēgties aptuveni 3—5 minūtes pirms nodarbības sākuma.
  • Informācija par nodarbības tehnisko norisi atrodama šeit.
  • Minimālais dalībnieku skaits — 10; maksimālais dalībnieku skaits grupā — 30.
  • Norisi iespējams pielāgot mazākumtautību pārstāvjiem (pielāgojot valodas sarežģītības līmeni). Nodarbību papildina arī izglītojoša vārdnīca, kas latviešu un angļu valodās (dažām nodarbībām arī krievu valodā) izskaidro skolēniem potenciāli sarežģītākus terminus.
  • Katrai klasei ir iespējams iegūt apliecinājumu par vienu vai vairāku programmas “No-zīmes” nodarbību pabeigšanu.

No-zīmes:
Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas?

Mērķauditorija

Sākumskolas vecuma skolēni
(1.4. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

60 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norisei nepieciešamais

Dators ar programmu “Zoom” un interneta pieslēgumu (katram dalībniekam vai grupai)
Strādājot klasē, nepieciešams projektors un skaļruņi kopīgai video apskatei

Pieteikšanās

Kristīne Šica,
E:  
T: (+371) 60 001328

Atbalsta

KM

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Mērķauditorija

Sākumskolas vecuma skolēni
(1.4. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

60 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norisei nepieciešamais

Dators ar programmu “Zoom” un interneta pieslēgumu (katram dalībniekam vai grupai)
Strādājot klasē, nepieciešams projektors un skaļruņi kopīgai video apskatei

Pieteikšanās

Kristīne Šica,
E:  
T: (+371) 60 001328

Atbalsta

KM

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem