Kā notiek dizaina process? Kā notiek dizaina process?
Tiešsaistē
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

No-zīmes:
Kā notiek dizaina process?

Nodarbībā “No-zīmes: Kā notiek dizaina process?” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs pamatskolas klašu skolēniem piedāvā izzināt to, kā atbildīgi izvēlēties materiālus un izmantot tos atkārtoti un to, kā strādā dizainers un kā top dizaina objekti.

Nodarbības sākumā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska iepazīstina skolēnus ar muzeju un tā darbību, kam seko muzeja kuratoru asistentes Austras Stupeles stāstījums par dažādiem Latvijā pieejamiem materiāliem – dabas resursiem, kas izmantojami mākslas un dizaina objektu veidošanā. Par to, kā materiāli var tikt izmantoti atkārtoti un kādi reciklētu resursu piemēri atrodami Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājumā, stāsta dizaina krājuma glabātāja Ieva Zvejniece. Nodarbībā pasniegtā informācija mijas ar iesaistošiem uzdevumiem, kas interaktīvā veidā pārbauda un nostiprina skolēnu jauniegūtās zināšanas. Nodarbības otrajā daļā videostāstā no savas darbnīcas Londonā dizainers Artūrs Analts skaidro galvenos principus dizainera darbā. Grupu diskusijās skolēni tiek aicināti domāt par dizaineram nepieciešamajām prasmēm, un ar Artūra Analta radītās Medus monētas piemēru izsekot dizaina tapšanas posmiem.

Nodarbībā apskatītās tēmas sasaucas ar projekta “Skola2030" saturu atbilstošajai klašu grupai.

Kas ir "No-zīmes"?

Programma “No-zīmes” ietver 15 aizraujošas interaktīvas tiešsaistes nodarbības skolēniem četros mākslas muzejos. Programmas saturs radīts, balstoties dažādu vecuma grupu skolēnu aptauju rezultātos, un tādēļ tieši atbild uz bērnus un jauniešus interesējošiem jautājumiem. Nodarbību laikā ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanas starpniecību, diskusijām un grupu aktivitātēm skolēni varēs tuvāk iepazīt muzeja darbību, attālināti ielūkoties arī tādās muzeja daļās, kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas, piemēram, krātuvēs, kā arī video formātā satikt dažādus kultūras nozares speciālistus — muzeju vadītājus, mākslas zinātniekus, restauratorus, izstāžu kuratorus un scenogrāfus, māksliniekus, dizainerus un citus. Projekts veidots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Papildu informācija

  • Nodarbības tiešsaistē iespējams veidot gan skolēniem pieslēdzoties individuāli (piemēram, no mājām), gan skolēniem strādājot klasē un sadaloties nelielās grupās (līdz pieciem dalībniekiem) pie viena datora un kopīgi skatoties nodarbības video uz projektora. Katram dalībniekam/grupai nepieciešams pieslēgties no datora, kurā izmantojama programma “Zoom”.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit. Nodarbība iekļauta projekta "Latvijas skolas soma" programmā.
  • Nodarbībai vēlams pieslēgties aptuveni 3—5 minūtes pirms nodarbības sākuma.
  • Informācija par nodarbības tehnisko norisi atrodama šeit.
  • Minimālais dalībnieku skaits — 10; maksimālais dalībnieku skaits grupā — 30.
  • Norisi iespējams pielāgot mazākumtautību pārstāvjiem (pielāgojot valodas sarežģītības līmeni). Nodarbību papildina arī izglītojoša vārdnīca, kas latviešu un angļu valodās (dažām nodarbībām arī krievu valodā) izskaidro skolēniem potenciāli sarežģītākus terminus.
  • Katrai klasei ir iespējams iegūt apliecinājumu par vienu vai vairāku programmas “No-zīmes” nodarbību pabeigšanu.

No-zīmes:
Kā notiek dizaina process?

Mērķauditorija

Pamatskolas vecuma skolēni
(5.—9. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

60 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norisei nepieciešamais

Dators ar programmu “Zoom” un interneta pieslēgumu (katram dalībniekam vai grupai)
Strādājot klasē, nepieciešams projektors un skaļruņi kopīgai video apskatei

Pieteikšanās

Kristīne Šica,
E:  
T: (+371) 60 001328

Atbalsta

KM

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Mērķauditorija

Pamatskolas vecuma skolēni
(5.—9. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

60 minūtes

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna

Norisei nepieciešamais

Dators ar programmu “Zoom” un interneta pieslēgumu (katram dalībniekam vai grupai)
Strādājot klasē, nepieciešams projektors un skaļruņi kopīgai video apskatei

Pieteikšanās

Kristīne Šica,
E:  
T: (+371) 60 001328

Atbalsta

KM

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem