Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Video darbnīcu cikls:
Kā top?

Izglītojošs video darbnīcu cikls “Kā top?” piedāvā ielūkoties mākslinieku un dizaineru darba procesa aizkulisēs, izzināt dažādu materiālu un tehniku pielietošanu, kā arī iedrošina eksperimentēt pašiem.

Kā top izstāde?

Video darbnīca noris stikla mākslinieces Andas Munkevicas darbnīcā, kur ik dienas top daudzveidīgas stikla kompozīcijas un vērienīgi telpiskas instalācijas. Stikls tiek tonēts, kausēts, liekts, būvēts, griezts, plēsts, pulēts, gravēts un apstrādāts vēl daudzos citos veidos, ietiecoties autortehnikas laukā. Māksliniece iepazīstina skatītājus ar darbiem, kas radīti izstādei "Pārmijas", kā arī dalās pārdomās par tajos ietvertajām idejām un stikla kā materiāla īpašībām. 

Kā top porcelāna krūze?

Video iespējams ieskatīties keramiskas dizaineres Esses jeb Esmeraldas Purvišķes darbnīcā “Esse Ceramics”, kurā satiekam arī mākslinieku Zaharu Ze. Abi mākslinieki sniedz īsu ieskatu porcelāna izstrādājumu veidošanā izmantojot Essei raksturīgās burbuļkrūzes piemēru.

Kā top burts?

Lai arī izmērā nelieli, burti atspoguļo sava laikmeta raksturīgākās dekoratīvās iezīmes. Jūlija Madernieka savdabīgo stilu ietekmējusi padziļināta latvisko ornamentu pētīšana un analizēšana. Viņa ģeometrizētajos burtveidolos sakausējas tautas ornaments un rūnu rakstība, nekļūdīgi ļaujot atpazīt Madernieka rokrakstu. Mākslinieces Enrikas Ernestsones stāstījumā uzzināt, kā tiek pētīta Madernieka burtu konstrukcija, kā burtveidolus rada mūsdienu dizaineri un kā eksperimentēt ar burtu elementiem. 
Uzdevumi patstāvīgam darbam pieejami šeit.

Kā top māksla?

Video sniedz iespēju vērot mākslinieču dueta Skuja Braden mākslas darba tapšanas procesu viņu darbnīcā. Mākslinieces atsedz radošā procesa aizkulises un ļauj soli pa solim izsekot tam, kā porcelāna masa pārtop mākslas darbā.

Video darbnīcu cikls:
Kā top?

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises valoda

Latviešu

Atbalsta

VKKF

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises valoda

Latviešu

Atbalsta

VKKF