Izstāžu zāle ARSENĀLS

Administrācija

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja
Dr. art. Elita Ansone
LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja (20. gs. 2. puse – 21. gs.)