Administrācija

Iveta Derkusova
Direktores vietniece krājuma darbā
Una Kastanovska
Restaurācijas nodaļas vadītāja
Dr. art. Elita Ansone
Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja (20. gs. 2. puse – 21. gs.)
Aija Remerte
Latvijas vizuālās mākslas departamenta krājuma darba vadītāja
Zane Lūse
Ārzemju mākslas departamenta krājuma darba vadītāja

Saimniecības daļa

Ojārs Siliņš
Saimniecības pārzinis
Jānis Rubenis
Speciālists saimnieciski tehniskajā darbā
Armands Medveckis
Izstāžu iekārtotājs
Vitālijs Seslavinskis
Izstāžu iekārtotājs

Komunikācijas speciālisti

Eltons Kūns
Datorgrafiķis
Irēna Ansava
Vizuālās komunikācijas speciāliste
Nataļja Sujunšalijeva
Preses centra vadītāja

Kolekciju glabātāji

Zane Lūse
Ārzemju mākslas departamenta krājuma darba vadītāja
Ilze Putniņa
Latvijas glezniecības kolekcijas glabātāja (20. gs. 2. puse – 21. gs.)
Arta Vārpa
Latvijas tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja
Monta Cimdiņa
Latvijas grafikas kolekciju glabātāja (20. gs. 2. puse – mūsdienas)
Astrīda Rogule
Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja
Aija Zandersone
Kolekciju glabātāja (B. Bērziņa, G. Šķiltera, T. Zaļkalna, J. Grosvalda un Faleristikas kolekcija)
Baiba Uburģe
Ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja
Alma Ziemele
Ārzemju tēlniecības kolekcijas glabātāja
Ksenija Rudzīte
Ārzemju glezniecības kolekcijas glabātāja
Valentīna Opolā
Ārzemju grafikas kolekcijas glabātāja
Ilana Pārstrauta
Ārzemju mākslas departamenta speciāliste krājuma darbā

Restauratori

Nataļja Kurganova
Gleznu restauratore-vecmeistare
Guna Kreislere
Gleznu restauratore-vecmeistare
Ieva Soprāne
Gleznu restauratore
Zane Tuča
Grafikas restauratore - meistare
Inta Tiltiņa
Keramikas un stikla restauratore-vecmeistare
Anna Kozorovicka
Polihromā koka (un gleznu rāmju) restauratore
Arvils Vilkaušs
Noformēšanas darbu speciālists
Inga Rozefelde
Grafikas restauratore

Izstāžu kuratori

Līna Birzaka-Priekule
Izstāžu kuratore
Agnese Zviedre
Izstāžu kuratore

Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija

Inga Malta
Ārzemju mākslas departamenta ekspozīcijas kuratore Muzeju krātuvē
Katrīna Ilgača
Apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

Zinātnisko dokumentu centrs

Līga Matsone
Zinātnisko dokumentu centra vadītāja