PURVĪTIS PURVĪTIS
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Radošās meistarklases:
PURVĪTIS

Vasaras radošās meistarklases veltītas izstādei "PURVĪTIS".

Vilhelms Purvītis, lai arī dzīves laikā konsekventi pieturējies Latvijas ainavas attēlojumam dažādos gadalaikos un apgaismojumā, darbu stilistikā ir pārsteidzoši mainīgs. Viņa daiļradē mainās krāsas uzlikšanas veids – no pavisam gluda un lazējoša līdz uzsvērtam, dinamiskam triepienam. Tieši izpildījuma maniere ir viens no izšķirošajiem faktoriem, kas katrai gleznai piešķir tās īpašo noskaņu.

Otra lieta, kas saistās ar krāsu uzlikšanu, ir tās tonis - gandrīz neviena no meistara izmantotām krāsām gleznās nav lietota tīrā veidā. Tās visas ir sajauktas, lai iegūtu niansi, kura nepieciešama konkrētai ainavai.

Darbnīca veidota kā vienots cikls, ietverot 3 nodarbības.

Kā rezultātā katram dalībniekam 3 nodarbību laikā taps sava individuālā glezna, kura balstīta uz Purvīša darba kompozīciju. Tajā izmantosim gan zināšanas, kas iegūtas gan par krāsām, gan to uzlikšanas veidu, gan redzēto izstādē.

Meistarklases veltītas šo aspektu iepazīšanai:

3 nodarbību cikls:

Pirmā nodarbība:

Skatīsimies, pētīsim un iepazīsimies ar muzejpedagoga stāstījumu par Vilhelmu Purvīti. Analizēsim izstādē redzamo Purvīša ainavu kompozicionālos paņēmienus, pētīsim dažādus uzgleznotos gadalaikus. Apskatot izstādi, pievērsīsim uzmanību gleznām, kurās krāsas uzliciena atšķirības redzamas visspilgtāk. Iedvesmojoties no viena gadalaika un mākslinieka ainavām radīsim savu gadalaika idejas skici. Katrs dalībnieks izstrādās sava darba kompozīciju uz kāda zināma Purvīša kompozīcijas pamata. Uzzīmēs zīmējumu uz audeklam atbilstoša formāta (40 x 50 cm)

Otrā nodarbība:

Darbnīcā, praktiskajā daļā runājam par krāsu ķīmiju - par krāsu apli un toņa uzbūves principiem. Nostiprināsim, pabeigsim zīmējumu un veidosim pagleznojumu uz audekla lazējot (plāni gleznot). Darba gleznošanai izmantosim akrila krāsas, ar kurām noliksim tonālās krāsu attiecības un lielos laukumus. Izstādē atkārtoti iesim pētīt kādas krāsas, toņu gammas ir pielietojis Purvītis.

Trešā nodarbība:

Gleznojuma turpināšana ar pastozām (biezām) krāsām, detaļu izstrādāšana. Izstādē pievērsīsim uzmanību biezajām krāsām Purvīša darbos. Izstādē pētam darbu fragmentus un izrunājam veidus, kā iespējams panākt faktūras. Radošais darbs - faktūru imitācija ar akrila krāsām (apžāvējot krāsas slāni ar fēnu, strādāt ar lazējošo metodi). Gleznas pabeigšana. Kopīga darbu izvērtēšana un grupas biedru atgriezeniskā saite.

Kopīgā grupas ekspress - izstāde uz muzeja kāpnēm, fotografēšanās.

Nodarbību vada muzejpedagoģe un māksliniece Patricija Brekte-Pannetier.

Radošās meistarklases:
PURVĪTIS

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises ilgums

120 minūtes

Dalības maksa

15 EUR no personas par vienu nodarbību

Norises valoda

Latviešu. Nepieciešamības gadījumā uzdevums var tikt izskaidrots angļu vai krievu valodā. 

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas.Vēlams ņemt līdzi priekšautu. 

Pieteikšanās

E: 
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejsJaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Norises laiks

1.07., 8.07., 15.07. plkst. 17.30.

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises ilgums

120 minūtes

Dalības maksa

15 EUR no personas par vienu nodarbību

Norises valoda

Latviešu. Nepieciešamības gadījumā uzdevums var tikt izskaidrots angļu vai krievu valodā. 

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas.Vēlams ņemt līdzi priekšautu. 

Pieteikšanās

E: 
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejsJaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Norises laiks

1.07., 8.07., 15.07. plkst. 17.30.