PURVĪTIS PURVĪTIS
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Vakara zīmēšana pieaugušajiem:
PURVĪTIS

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina arī septembrī piektdienu vakaros uz mākslas nodarbībām izstādē “Purvītis”, ar mērķi iepazīt ievērojamā latviešu gleznotāja Vilhelmu Purvīša mākslu un viņa radošos paņēmienus.

Vilhelms Purvītis kā gleznotājs un pedagogs visu dzīvi pievērsās ainavas žanram, attēlojot Latvijas dabu dažādos gadalaikos un apgaismojumā. Zīmēšanas nodarbības piedāvās radošā un nesteidzīgā atmosfērā detalizētāk uzzināt par gleznotāja daiļrades metodēm un paņēmieniem, īpaši pievēršoties gaismēnu attēlošanai.

Nodarbībās strādāsim ar sangīnu, ogli, balto krītu, tušu. Labos laika apstākļos zīmēšana notiks uz laukuma un parkā aiz muzeja.

Vakara zīmēšana pieaugušajiem:
PURVĪTIS

Norises laiks

9.09. plkst. 17.30-19.30
16.09. plkst. 17.30-19.30
23.09. plkst. 17.30-19.30
30.09. plkst. 17.30-19.30

Mērķauditorija

Pieaugušie

Norises ilgums

120 minūtes

Dalības maksa

15 EUR par nodarbību

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi dalībai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas

Pieteikšanās

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās:
E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga.

Pirms nodarbības pulcēšanās otrā stāva vestibilā pie Informācijas punkta.

Norises laiks

9.09. plkst. 17.30-19.30
16.09. plkst. 17.30-19.30
23.09. plkst. 17.30-19.30
30.09. plkst. 17.30-19.30

Mērķauditorija

Pieaugušie

Norises ilgums

120 minūtes

Dalības maksa

15 EUR par nodarbību

Norises valoda

Latviešu

Materiāli līdzņemšanai

Visi dalībai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas

Pieteikšanās

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās:
E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga.

Pirms nodarbības pulcēšanās otrā stāva vestibilā pie Informācijas punkta.