Jaunums
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Interaktīvas izstādes “Zaļš un vēl zaļāks” izzināšana ar gidu

Izstāde “Zaļš un vēl zaļāks” veidota īpaši bērnu auditorijai, kas piedāvā pirmsskolas un sākumskolas grupām doties aizraujošā kultūras ceļojumā, aicinot iepazīt, izprast mākslu, Latvijas floru un ilgtspējīgu domāšanu.

Izstāde bērniem pieejamā un draudzīgā valodā stāsta par svarīgo pasaules izzināšanā – cilvēka un dabas līdzās pastāvēšanu. Mākslas ekspozīcija rosina apbrīnot dabas bagātību, novērtēt tās spēku un harmoniju. Centrālā uzmanība veltīta atbildības sajūtai, skarot dabas resursu un daudzveidības saglabāšanas, ekoloģijas un ilgtspējas jautājumus. Ekskursija kopā ar gidu atklās māksas darbu, Latvijas koku un krāsu pasaules stāstus, kā arī aicinās savā ikdienā pieņemt videi labvēlīgus lēmumus.

Norises laikā skolēnos tiek attīstīta radošā un kritiskā domāšana, veicināta izpratne par mākslas un dabas procesiem un to saistību. Dalībnieki ir aicināti formulēt un izteikt viedokli. Iekļautās tēmas – mākslas vēsture, mākslas un vizuālās mākslas terminoloģija, dabas daudzveidība, ilgtspēja, sabiedrība, personības. Apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Ekskursiju bagātina dažādas interaktīvās zonas – kopīga uzlīmju meža radīšana, aizraujoša 3D vide un atkritumu šķirošanas spēle.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 30
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Pirms nodarbības tikšanās ar muzejpedagogu 2. stāva vestibilā.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.
  • * Maksa par gida pakalpojumu no grupas ir 30,00 EUR latviešu valodā un 40,00 EUR svešvalodā. Grupām, kuras lielākas par 10 personām, pakalpojuma maksu no grupas vadītāja vai pedagoga neiekasē.

Interaktīvas izstādes “Zaļš un vēl zaļāks” izzināšana ar gidu

Mērķauditorija

Sākumskolas vecuma skolēni
(1.4. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

45–60 minūtes

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā + 30,00-40,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Materiāli līdzņemšanai

Nav nepieciešami

Pieteikšanās

T: (+371) 67324461
E:

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Mērķauditorija

Sākumskolas vecuma skolēni
(1.4. klase)

Norises valoda

Latviešu

Norises ilgums

45–60 minūtes

Dalības maksa

Ieejas biļete muzejā + 30,00-40,00 EUR no grupas par gida pakalpojumu*

Materiāli līdzņemšanai

Nav nepieciešami

Pieteikšanās

T: (+371) 67324461
E:

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Saistītās izstādes

Zaļš un vēl zaļāks Zaļš un vēl zaļāks
19.08.2023. - 19.11.2023.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Aktīva izstāde bērniem par mākslu un dabu