Skolotājs Purvītis Skolotājs Purvītis
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Nodarbība skolēniem:
Skolotājs Purvītis

Nodarbība skolēniem izstādē “Purvītis” veidota kā izzinoša iepazīšanās ekskursija par Vilhelma Purvīša personību un glezniecību, ietverot tematisku radošo uzdevumu otrajā daļā.

Ekskursijas un nodarbības laikā dalībnieki uzzin par V.Purvīša nozīmību Latvijas kultūrā un mākslā, dzirdot par būtiskākajiem biogrāfijas un darbības faktiem. Radošā nodarbība ietver Purvīša glezniecības pamatprincipu un kompozīcijas izpēti, izzinot ainavas žanru un atklājot gan vislatviskāko Purvīša ainavu, gan iegūstot apstiprinājumu, vai meistars uzskatāms par vienu no labākajiem sniega gleznotājiem Eiropā.

Vairākus gadu desmitus V.Purvītis mācīja mākslas likumus un mākslas noslēpumus gan skolās, gan saviem studentiem Latvijas Mākslas akadēmijā. Arī mēs, skatoties viņa gleznotajās ainavās, varam uzzināt un iepazīties ar dažādām ainavas uzbūves metodēm. Nodarbībā iespējams detalizētāk pievērsties atsevišķiem V.Purvīša radošajiem paņēmieniem, piemēram, perspektīvei, toņu veidošanas ķīmijai, atspīdumam ūdenī, triepiena tehnikai
u.c. ).

Papildu informācija:

Lielās intereses dēļ pieteikšanās uz nodarbību ir noslēgusies! Aicinām skolēnus izstādes apskatē izmantot izzinošo materiālu bērniem IEPAZĪT PURVĪTI”.


Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.

Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15-20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.

Pirms nodarbības tikšanās ar muzejpedagogu otrā stāva vestibilā pie Informācijas punkta.

Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.

Iespējams organizēt divas paralēlas norises ar kopējo maksimālo dalībnieku skaitu 50. Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.

Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Nodarbība skolēniem:
Skolotājs Purvītis

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna.
Pakalpojuma maksu neiekasē no grupu,
kas lielākas par 10 personām, vadītāja vai pedagoga.

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni (1.-9. klase) 

Norises ilgums

90 minūtes

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu

Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļkrītiņi

Pieteikšanās

Lielās intereses dēļ pieteikšanās uz nodarbību ir noslēgusies!

E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga  

Dalības maksa

3,00 EUR no skolēna.
Pakalpojuma maksu neiekasē no grupu,
kas lielākas par 10 personām, vadītāja vai pedagoga.

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēni (1.-9. klase) 

Norises ilgums

90 minūtes

Norises valoda

Latviešu, angļu, krievu

Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļkrītiņi

Pieteikšanās

Lielās intereses dēļ pieteikšanās uz nodarbību ir noslēgusies!

E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga  

Saistītās izstādes