04.05.2018. - 24.05.2021.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Latvijas gadsimts

Izstāde “Latvijas gadsimts” ir Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas izcilas Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. Izstādes vadmotīvs ir atbildes uz jautājumu “kas ir Latvija?” – Latvijas vārda jēga un spēks dažādu paaudžu dzīvēs

Izstāde ir hronoloģiski veidots stāsts par Latvijas idejas nozīmēm sabiedrības dzīvē. Tajā iekļauti dažādo laikmetu politiskie konteksti, katram laikposmam raksturīga kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojoša laikmeta aina un dzīvesstāsti. Izstādes sadaļas raksturo Latvijas vēsturi kā nemitīgas mainības un reizē arī pēctecības stāstu – sarežģītu, daudzveidīgu, nereti pretrunīgu cilvēka dzīvesgājumu dažādu politisko nosacījumu apstākļos.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir autors vienai no deviņām izstādes sadaļām Latvijas jauncelsmes ideāli. Demokrātiskā republika 1920.–1934., kurā akcentēta kultūras un mākslas dzīve starpkaru periodā, valsts iekļaušanās Eiropas kultūras telpā, mākslas tendencēs un starptautiskajā reprezentācijā. Kā akcents uz demokrātiskajām vērtībām un Eiropas modernisma idejām tiek veidota atsauce uz 1920. gadā notikušās Rīgas mākslinieku grupas izstādi Pilsētas mākslas muzejā (tagad LNMM). Topošajā ekspozīcijā gleznas, grafikas un fotogrāfijas radīs izstādes zāles iespaidu un atspoguļos laikmeta kopainu.


Norises vieta

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs