Drošs muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklētāju un darbinieku drošība ir mūsu prioritāte. Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus. Muzeju durvis ir atvērtas individuāliem apmeklētājiem un apmeklētājiem grupās, turpinot sniegt aizraujošu pieredzi, iedvesmu un mierinājumu, vienlaikus ierobežojot un regulējot apmeklētāju skaitu un plūsmu.

 

Kāda kārtība ir jāievēro apmeklējot mākslas muzejus? 

 

No 2021. gada 15. novembra pakalpojumus klātienē var saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē*

 

Apmeklējot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM), Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA (MMRB), Dekoratīvās mākslas un dizainu muzeju (DMDM), Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju (SBM) un ekspozīciju Muzeju krātuvē “Skulptūru mežs. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumi” (SM) iekštelpās, obligāti ir jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, kā arī personu apliecinošs dokuments.

 

Epidemioloģiskās drošības noteikumi apmeklējot muzejus:

  • apmeklētājs muzeja darbiniekam uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu (sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu vai  vakcināciju) un personu apliecinošu dokumentu (bērniem vecumā līdz 12 gadiem nav jāuzrāda sertifikāti – bērna sertifikāta statuss tiek pielīdzināts pavadošās personas statusam; bērni vecumā no 12 gadiem, apmeklējot ģimenes lokā, var uzrādīt arī sertifikātu par 72h negatīvu testu vai laboratorisko izziņu, kā arī personu apliecinošu dokumentu);
     

  • visu apmeklējuma laiku pareizi lieto sejas masku, nosedzot degunu un muti. No 25. janvāra muzejā jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95. Bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem atļauts lietot nemedicīnisku (auduma) masku;
     

  • ievēro 2 metru distanci starp citiem apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem.
     

Aizliegts apmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā.

 

*Epidemioloģiski droša vide ir tāda vide, kurā gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri kontaktējas ar apmeklētājiem, obligāta prasība ir uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 vīrusa pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. 

 

 

Vai muzejiem nepieciešama iepriekšēja reģistrācija?

 

LNMM, MMRB, DMDM nav nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

 

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs ir pieejams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni (+371) 67 288 800 vai e-pastu sbm@lnmm.lv. Otrdienās Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs ir atvērts līdz plkst. 19.00.

 

Ekspozīcija Muzeju krātuvē “Skulptūru mežs. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumi” ir pieejama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni (+371) 67 797 596, (+371) 67 357 525 vai e-pastu muzejukratuve@lnmm.lv. Ekspozīcija atvērta trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00. 

 

 

Kāds ir mākslas muzeju darba laiks?

 

Muzeju darba laiks paliek nemainīgs. Atgādinām, ka:

Trešdienās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir atvērts līdz plkst. 19.00.

Piektdienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA ir atvērts līdz 20.00.

 

 

Kādus piesardzības pasākumus muzeji ievēro, lai apmeklētāji un darbinieki justos droši?

 

Muzeju pakalpojumi tiek sniegti tikai “zaļajā” – drošajā režīmā.

Mūsu darbinieki ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Muzejos tiek veikta regulāra telpu un virsmu tīrīšana, t.sk. dezinfekcija.

Muzejos ir samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits.

 

LNMM, MMRB un SM darbojas klimata un ventilācijas regulējošā sistēma, nodrošinot nepārtrauktu gaisa kvalitātes monitoringu. DMDM un SBM regulāri tiek veikta telpu vēdināšana, kā arī izvietoti gaisa kvalitātes mērītāji,  lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm.

 

Pie muzeju ieejām ir pieejami spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi, labierīcībās – viss nepieciešamais roku higiēnai (silts ūdens, šķidrās ziepes, roku susināšanas līdzekļi). 

 

Muzeju telpās pēc iespējas tiek organizēta vienvirziena apmeklētāju plūsma, lai nodrošinātu 2 metru distances ievērošanu un novērstu drūzmēšanos.

 

Muzeju telpās ir izvietotas norādes, tiek atskaņoti audio paziņojumi (LNMM, MMRB) par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci un citiem nosacījumiem attiecībā uz muzeja apmeklējumu. 

  

Ikvienam muzeja darbiniekam un apmeklētājam obligāti jāvalkā sejas maska.

 

 

Vai es varu iegādāties ieejas biļeti ar maksājumu karti vai tiešsaistē?

 

Jā, aicinām veikt bezkontakta norēķinus vai izmantot maksājumu kartes, kā arī piedāvājam reģistrēties lietotnē Mobilly un ērti iegādāties biļetes telefonā.

 

Gadījumos, kad apmeklētājs ir iegādājies Mobilly biļeti taču nespēj uzrādīt derīgu sertifikātu, 24 stundu laikā biļeti iespējams anulēt, zvanot uz 1859 vai rakstot info@mobilly.lv. Ja pirkums noticis ilgāk nekā 24 stundas pirms muzeja apmeklējuma, jāvēršas pie muzeja darbinieka, kurš sazināsies ar Mobilly un arī šī biļete tiks anulēta.

 

 

Vai muzejus var apmeklēt organizētas cilvēku grupas, notiek radošās nodarbības un ekskursijas?

 

No 11. oktobra saskaņā ar valdības jaunākajiem noteikumiem, visi muzejā notiekošie pasākumi un radošās nodarbības var notikt tikai epidemioloģiski drošu pasākumu režīmā, ievērojot MK rīkojumu Nr. 720 un MK noteikumos Nr. 662 minētās prasības. Muzejs var piedāvāt saņemt atsevišķus pakalpojumus, tai skaitā ekskursijas un nodarbības ar iepriekšēju pieteikšanos. Apmeklējot pasākumus, tiek rekomendēta FFP2 sejas maska, kuru nepieciešams nēsāt visu pasākuma laiku. Lai apmeklētu pasākumus un radošās nodarbības, nepieciešams sniegt savus personas datus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, apmeklējuma laiks), kurus muzejs uzglabās 1 mēnesi, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar pasākuma apmeklētāju un nododot datus SPKC. Par iespējām apmeklēt muzeju grupās un saņemt pakalpojumus (ekskursijas, radošās nodarbības, lekcijas un citus pasākumus) aicinām sazināties ar muzejiem – kontaktinformāciju skatīt zemāk.

 

 

Vai muzejos ir iespējams pieteikt svinīgu kāzu fotosesiju? 

 

Jā, muzejos var iepriekš pieteikt svinīgas fotosesijas, ja visi dalībnieki var pie ieejas uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu vai vakcināciju (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti). Fotosesijas grupas dalībnieku skaits ir ierobežots. Pārvietojoties pa muzeju grupas dalībnieki nēsā sejas masku un ievēro distanci no darbiniekiem, pārējiem apmeklētājiem.

 

_________

Aicinām sekot varas iestāžu norādījumiem un aktualitātēm COVID-19 informatīvajā mājaslapā. Vēlam nesteidzīgu un patīkamu muzeja apmeklējumu!

 

Papildu informācija:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

T: (+371) 67 324 461

E: ekskursijas@lnmm.lv

 

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

T: (+371) 25 732 122

E: rigasbirza@lnmm.lv

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

T: (+371) 67 227 833

E: dmdm@lnmm.lv

 

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs 

T: (+371) 67 288 800 

E: sbm@lnmm.lv

 

Ekspozīcija “Skulptūru mežs. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumi”

T: (+371) 67 357 525

E: muzejukratuve@lnmm.lv