Jaņa Rozentāla 150. gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā
Nolemts UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā

UNESCO svinamo dienu kalendārā 2016.–2017. gadam iekļauta no Latvijas pieteiktā Jaņa Rozentāla 150. gadadiena, – tā nolemts UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā, kas norisinājās Parīzē no 3. līdz 18. novembrim.

 

Jaņa Rozentāla 150. gadadiena, kas tiks atzīmēta 2016. gada 18. martā, iekļaušanai UNESCO svinamo dienu kalendārā pieteikta, izceļot viņa darbu latviešu glezniecības skolas attīstībā un novērtējot ieguldījumu Baltijas reģiona mākslas procesu modernizācijā. Jaņa Rozentāla darbība un jaunrade, kurā savijas nacionālās identitātes un eiropeizācijas centieni, sasaucas ar UNESCO mērķiem un ideāliem par kultūru daudzveidību un starpkultūru dialogu.

 

Latvijā paredzēta plaša programma Jaņa Rozentāla 150. gadadienas atzīmēšanai, ko piedāvās vairāki Latvijas muzeji un citas kultūras iestādes. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izcilā klasiķa jubileju atzīmēs ar plašu retrospektīvu izstādi, kas noritēs no 12. augusta līdz 30. oktobrim, sadarbojoties ar privātkolekcionāriem un muzejiem Latvijā un Somijā, tostarp ar somu klasiķa Akseli Gallena–Kallelas muzeju. Sadarbībā ar izdevniecību “Neputns” paredzēts laist klajā apjomīgu Rozentāla darbu reprodukciju albumu, ko papildinās fotogrāfijas un citi dokumentāli materiāli. 2016. gada rudenī paralēli izstādei iecerēta starptautiska zinātniskā konference “Janis Rozentāls un viņa laikmets”. Jaņa Rozentāla gadam veltīto programmu Latvijā koordinēs Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

 

Jau kopš 1956. gada UNESCO ar tās dalībvalstīm atzīmē dažādu personību un notikumu apaļās jubilejas, katrus divus gadus veidojot un apkopojot šīs īpašas gadadienas UNESCO svinamo dienu kalendārā. Tādējādi tiek izcelta šo personību un notikumu loma izglītības, kultūras un zinātnes attīstībā, kā arī skaidrota to nozīme miera kultūras un starpkultūru dialoga veicināšanā.

 

Līdzās Jaņa Rozentāla 150. gadadienai UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļauti šādi notikumi: krievu izcelsmes mākslinieka Vasilija Kandinska 150. gadadiena, spāņu rakstnieka Migela de Servantesa 400. gadadiena, grieķu zinātnieka un filozofa Aristoteļa 2400. gadadiena, kā arī 1000. gadadiena kopš Kazahstānas pilsētas Almati dibināšanas un Franču Zinātņu akadēmijas dibināšanas 350. gadadiena.