Izdevumi
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā
2020

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā, ko izdošanai sagatavoja Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un izdevniecība “Neputns”, turpina kopīgo ieceri ar nosaukumu “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Grāmatas ievadā publicēti vairāku nozares ekspertu raksti par Baltijas vēsturisko kontekstu, nacionālajām mākslas skolām, kā arī par šī unikālā projekta vēsturi.

 

Izdevuma apjomīgākajā – attēlu daļā iekļauti mākslas darbi. Par katru mākslas darbu sniegta izsmeļoša informācija, ko sagatavojuši triju Baltijas valstu mākslas zinātnieki. Jāpiemin, ka izstāde un grāmata ir Latvijas iedzīvotājiem nebijusi iespēja iepazīties ar Igaunijas un Lietuvas vizuālās mākslas mantojumu, salīdzināt un novērtēt to.

 

 

Apjoms: 464 lpp.

Kataloga sastādītājas: Ginta Gerharde-Upeniece un Laima Slava

Grāmatas dizaina autore: māksliniece Anta Pence

 

Katalogu var iegādāties:

Muzeja raksti 7

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, franču un angļu valodā.

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Teksta redaktores: Dace Kraule, Ieva Lejasmeijere, Iveta Boiko, Sarmīte Lietuviete, Isabelle Martin

Iespiests: "Jelgavas tipogrāfija"

Dizains: Rauls Liepiņš

Makets: Kaspars Podskočijs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Runā ar mani. Talk To Me. Tala Við Mig
2019

Latvijas laikmetīgās mākslas izstādes „Runā ar mani” (Talk To Me, Tala Við Mig) ilustrēts katalogs latviešu, islandiešu un angļu valodās.

 

Tā struktūru veido izstādes idejas autores Helēnas Demakovas eseja par laikmeta atspoguļojumu eksponētajā mākslas kolekcijā, islandiešu mākslas zinātnieces un  izstādes kuratores Aisas Sigurjondotiras eseja par Latvijas laikmetīgās mākslas un globālo mākslas tendenču mijiedarbi, LNMM kuratores Astrīdas Rogules apskats par izstādē iekļauto mākslinieku un mākslas darbu izvēles motivāciju un pamatojumu, kā arī kataloga daļa.

 

Sastādītāja: Astrīda Rogule

Tekstu autori: Dace Melbārde, Māra Lāce, Hlīns Hallsons, Aisa Sigurjounsdotira, Helēna Demakova, Astrīda Rogule

Islandiešu valodas literārā redaktore un korektore: Aisa Sigurjounsdotira

Latviešu valodas literārā redaktore un korektore: Māra Ņikitina

Angļu valodas literārā redaktore un korektore: Andra Damberga

Dizains: Mārtiņš Ratniks

Tulkotāji: Sabīne Ozola, Egils Arnarsons

Izdevējs: Apgāds "Zinātne"

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā
2019

Sastādītāja: Elita Ansone

Redaktore: Arta Vārpa

Tulkotāja: Terēze Svilāne

Angļu valodas korektore: Sarmīte Lietuviete

Dizains: Irēna Anseva

Teksti: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Inga Bunkše, Santa Hirša, Valda Knāviņa, Alise Tīfentāle, Vilnis Vējš

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Egils Rozenbergs. Transfigurācija
2018

Ilustrēts izstādes katalogs latviešu, franču un angļu valodā

 

Izdevējs: Al secco

Redaktore: Dace Lamberga

Tulkotāji: Dita Podskočija, Andris Mellakauls

Mākslinieks: Kaspars Podskočijs

Makets: Al secco

Korektore: Anne-Sophie Lelong

Fotogrāfs: Didzis Grodzs, Egils Rozenbergs

PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme
2018

Bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs latviešu valodā.

 

Sastādītāja: Ginta-Gerharde-Upeniece

Tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Ginta-Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava

Redaktore: Antra Bula

Dizains, makets: Inga Ģibiete

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos
2018

Žaņa Lipkes memoriāls kopā ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju sagatavojis izdevumu “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos”, kurā iekļauti mākslas zinātnieces Nataļjas Jevsejevas un vēsturnieces Gunas Vainovskas pētnieciskie raksti par Aleksandras Beļcovas biogrāfiju un māksliniecisko darbību.

 

Sastādītāja: Nataļja Jevsejeva

Mākslinieks: Guntars Sietiņš

 

Izdevēji pateicas mākslas centram “Zuzeum”, Valsts Kultūrkapitāla fondam un ASV vēstniecībai Latvijā, kā arī personīgi Pāvelam Futlikam, Dinai un Jānim Zuzāniem.

Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni
2018

Imanta Tillera personālizstādes “Ceļojums uz nekurieni” katalogs latviešu un angļu valodā.

 

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Universitātes izdevniecību “Power Publications”, 2018

Māksla un Latvijas valsts. 1918-1940
2016

Sastādītāja un teksta autore: Ginta Gerharde-Upeniece

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2016
2016

Informatīvs izdevums par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukciju un restaurāciju latviešu un angļu valodā

 

Izdevuma koncepcija: Jānis Dripe

Teksts: Māra Lāce, Jānis Dripe

Dizains: Jānis Dripe jun.

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016

Muzeja raksti 6
2015

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, franču un angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds „Mantojums”

Gustavs Klucis. Kāda eksperimenta anatomija
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Marija Cancanoglou, Stīvs Jeitss

Māksliniece: Zane Ernštreite

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 

Gustavs Klucis. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs (2 sējumos)
2014

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Kristīna Lodera, Marija Gofa, Osips Briks,

Vladimirs Kostins

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Muzeja raksti 5
2014

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu un angļu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā

 

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 4
2012

Rakstu krājums latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 3
2011

Rakstu krājums latviešu valodā ar kopsavilkumu vācu valodā.

 

Sastādītāja un tekstu autore: Edvarda Šmite

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 2
2010

LNMM rakstu krājums

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Zelta darbi
2010

Izstādes katalogs latviešu valodā

 

Sastādītāja un redaktore: Elita Ansone

Tekstu autori: Elita Ansone, Ilze Putniņa

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds "Mantojums"

Muzeja raksti 1
2009

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Patiesība un skaistums. Krievu reālistiskā glezniecība no LNMM kolekcijas
2009

Tekstu autori: Ksenija Rudzīte, Irēna Bužinska, Laura Gavioli

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mākslinieks. Portrets. Pašportrets
2009

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

No de facto līdz de iure. Latvijai topot. Māksla un laikmets
2008

Sastādītāja: Aija Brasliņa

Tekstu autori: Aija Brasliņa, Ginta Gerharde-Upeniece, Māra Lāce, Aivars Stranga

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: vēsture un perspektīvas
2008

Izdevuma projekta vadītāja: Ginta Gerharde-Upeniece

Māksliniece: Ineta Sipunova

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rīgas Grafiķu Biedrība
2008

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Marita Bērziņa

Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Fovisma skats: Franču glezniecība 20. gadsimta sākumā
2007

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Fransuāza Garsija

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Fovisma atskaņas: Latviešu glezniecība 1910-1980
2007

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Edgars Iltners. Gleznas
2007

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Aija Brasliņa

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 


 

 
Raimonds Starprāns
2006

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Tekstu autori: Raimonds Staprāns, Elita Ansone, Helēna Demakova

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Valsts mākslas muzejs. Albums
2005

Sastādītāja: Māra Lāce

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jumava

Muzeja laiks
2005

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā
2004

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Reālisms. Jaunā lietišķība
2004

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Eduards Kalniņš
2004

Eduarda Kalniņa simtgadei veltītās izstādes katalogs, kurā ietvertas pazīstamā 20. gs. latviešu marīnista nozīmīgāko gleznu ilustrācijas, kā arī bagātīgi ilustrēts dokumentāls materiāls par mākslinieka dzīvi un daiļradi.

 

Sastādītāja: Aija Brasliņa

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Klusā daba. 20.-21. gadsimts
2004

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Redaktore: Laima Slava

Māksliniece: Inta Sarkane

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Secundum Artem. 19. gadsimta akadēmiskā glezniecība
2003

Katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte

Tekstu autori: Ksenija Rudzīte, Edvarda Šmite, Māra Grudule

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rūdolfs Pinnis
2002

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Projekta vadītāja un kataloga sastādītāja: Ginta Gerharde-Upeniece

Redaktore: Laima Slava

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Kubisms Latvijas mākslā
2002

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Tekstu autori: Dace Lamberga, Māra Lāce, Laila Bremša, Zigurds Konstants

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Voldemārs Matvejs. Raksti. Darbu katalogs. Sarakste
2002

Darbu katalogs latviešu un krievu valodā

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Rīgas mākslinieku grupa
2001

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns


 

 
Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā
2000

Katalogs veltīts Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādei „Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā”. Tā notika Rīgā (2000) un Prāgā (2001).

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns