Oforta zelta laiki
17. gadsimta holandiešu grafika
image
No 2018. gada 3. augusta līdz 30. novembrim Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (Doma laukums 6) Boses zālē būs apskatāma holandiešu 17. gadsimta grafikas izstāde no LNMM ārzemju grafikas kolekcijas.

Kolekcija veidojusies 19. gadsimtā no baltvācu dāvinājumiem Rīgai, ar atsevišķiem pirkumiem (Rembrants), kas Rīgas Pilsētas mākslas muzeja krājumam pievienoti 20. gadsimta sākumā. Pārsvarā tie ir oforti, kas šajā laikā Nīderlandē bija ļoti populāri. Aptuveni 300 vienību lielās kolekcijas īpašās vērtības ir 12 Rembranta (Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606–1669)  darbi, pilns Andriāna fan Ostades (Adriaen van Ostade, 1610–1685) ofortu komplekts, apjomīga Klāsa (Nikolāsa) Berhema (Claes (Nicolaes) Berchem), 1621(22)–1683) grafikas kolekcija, kā arī dažādi Paulusa Potera (Paulus Potter, 1625–1654), Jana Bota (Jan Both, 1615–1652), Karela Dižardēna (Karel Dujardin, 1626–1678), Jana Sānredama (Jan Saenredam, 1565–1607) Hermana fan Svanevelta (Herman van Swanevelt, 1600–1655) Alderta (Allerts)  fan Everdingena (Aldert (Allaert) van Everdingen, 1621–1675), Antona Vaterlo (Anthonie Waterloo, 1610–1690) kā arī atsevišķi Gendriha Golciusa (Hendrik Goltzius, 1559–1617) vara grebumi,   u.c. autoru darbi. Kolekcijā dominē ainava (Velde, Svanevelts, Everdingens, Vaterlo), sadzīves ainas (Ostade), kā arī tāds savdabīgs žanrs kā animālija (Berhems, Dižardēns, Poters). Salīdzinoši mazāk ir sastopami reliģiska sižeta darbi, kas skaidrojams ar protestantisma ietekmi (Rembrants, Golciuss). Kopumā izstādei ir atlasīti 40 dažādu autoru  oforti, ļaujot izsekot dažādu meistaru rokrakstu līdzībām un atšķirībām noteiktu žanru ietvaros.


IZSTĀDI ORGANIZĒ:

IZSTĀDES KURATORES:

Daiga Upeniece, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja

sadarbībā ar

Valentīna Opolā, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA grafikas kolekcijas glabātāja

Lilita Pudule, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītājas asistente

 

#RigasBirza

#OfortaZeltaLaiki

#EtchingsGoldenAge

Saistītās izstādes