Ārzemju tēlniecība Ārzemju tēlniecība
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Ārzemju tēlniecība

Ārzemju tēlniecības kolekciju veido oriģinālskulptūras un ģipša nolējumi. Oriģinālskulptūru kolekcijā pārstāvēta antīkā un viduslaiku tēlniecība, kā arī 19. un 20. gadsimta itāļu, vācu, franču un beļģu autoru darbi dažādos stilos un žanros.

No kolekcijas senākās daļas jāizceļ Senās Ēģiptes, antīkās Grieķijas un Romas granīta un marmora darinājumi. Savukārt viduslaikus pārstāv 15. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu koka skulptūras. Kolekcijā atrodami vairāku 19. gadsimta – 20. gadsimta sākuma franču tēlnieku bronzas lējumu darbi, kā arī ietvertas 19. gadsimta itāļu mākslinieku marmora, 19. gadsimta – 20. gadsimta vidus krievu tēlniecība un 20. gadsimta sākuma beļģu tēlniecība.

Kolekcija veidojusies, saņemot skulptūras no Kurzemes provinces muzeja kolekcijas (kas senāk piederējušas baronu Līvenu dzimtai), no Latvijas Universitātes Mākslas kabineta, no Finanšu ministrijas Kredīta departamenta, no Latvijas sūtņa Beļģijā Jāņa Lazdiņa (1875–1953), kā arī citiem kolekcionāru un autoru dāvinājumiem.

Par ģipša nolējumu kolekcijas pamatu kļuva Rīgas Pilsētas muzeja direktora Vilhelma Neimaņa (1849–1919) Senās Grieķijas, Romas un renesanses laika skulptūru ģipša nolējumu pasūtījums 1904. gadā. 20. gadsimta 50. gados kolekciju papildināja ar Senās Ēgiptes un antīkās Grieķijas tēlniecības ģipša nolējumiem no Latvijas Universitātes mākslas kabineta.