Rekvizīti

Reģ. Nr. 90001033633
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV97TREL2220556005000
Ziedojumu konta Nr.: LV63TREL7220460000000

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67 324461

Ieteikumiem un atsauksmēm:


Gadījumos, kad saziņai ar LNMM nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsragājamu informāciju, lūdzam rakstīt mums uz e-adresi.