Par mums

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbība tiek veikta:

  • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, 
  • Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA,
  • Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, 
  • Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā,
  • Izstāžu zālē ARSENĀLS,
  • Muzeju krātuvē.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar tā struktūrvienībām ir publisks muzejs, kas darbojas kā Latvijas Republikas kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 923 „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolikums”. Kultūras ministrs pakļautību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību. LNMM darbojas kā juridiska persona.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs. Tas regulāri organizē mākslas izstādes, izglītojošas aktivitātes un kultūras pasākumus.

Misija

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbības mērķis ir izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos.

Vīzija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir platforma, kur atrodama un atklājama bagātīga informācija par Latvijas un pasaules vizuālās un dekoratīvās mākslas attīstību. Ar savu unikālo redzējumu un izcilo materiālu muzejs ir neatņemama Latvijas identitātes sastāvdaļa, kā arī aizraujoša vērtība pasaules muzeju kontekstā.