Skolām

Informācija par skolu grupu apmeklējumu:

 • Izglītības programmu apraksti.
 • Informācija par norēķinu kārtību.
 • Garantijas vēstules veidlapa (lejuplādējama), kura līdz norises sākumam jāiesniedz kasē.
 • Apliecinājums par iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem SM, kuru pirms norises parakstītu iesniedz ka vai nosūta elektroniski.
 • Pedagogam un/ vai pavadošajai personai ir pienākums visu apmeklējuma laiku pavadīt kopā ar skolēniem. Ja apmeklējumā grupā ir vairāk nekā 20 skolēnu, ieteicams nodrošināt vismaz divu pavadošo personu nepārtrauktu klātbūtni.
 • Ja skolēns vai skolēni nereaģē uz muzeja un/ vai pedagoga un/ vai pavadošo personu aizrādījumu, muzejam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt apmeklējumu. Šādā gadījumā priekšapmaksā iemaksātā summa netiek atmaksāta.
 • Aicinām muzejā ierasties 15—20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
 • Informācija par muzeja pieejamībuPar pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem jautāt iepriekš muzeja darbiniekam.
 • Izglītības programmas iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku: 
  T: +371 67 357 525
  E: