Privātuma politika

Personu datu apstrāde

Šajā paziņojumā aprakstīts, kā LNMM (visās muzeja struktūrvienībās) tiek veikta personas datu apstrāde. Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

LNMM apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. LNMM izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Ja esat piekrituši LNMM jaunumu saņemšanai, Jūsu personas dati tiek nodoti apstrādātājam MailerLite Limited (Īrijas kompānija ar juridisko adresi: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Īrija).

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. LNMM izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

LNMM ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

LNMM rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  1. vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  2. fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti LNMM un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
  3. drošības pasākumu nodrošināšanai ēkās tiek veikta video novērošana;
  4. informācija par fizisko personu (piemēram, LNMM sadarbības partneru – mākslinieku, mākslas vēsturnieku, kuratoru utt.) izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
  5. LNMM pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu Jūsu aptuveno atrašanās vietu;
  6. tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku – šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, nodrošinātu tīmekļvietnes funkcionalitāti, kā arī lai izvērtētu un uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti strādāt saskaņā ar datu drošības normatīvo regulējumu.

Muzejisko funkciju veikšanai saskaņā ar muzeju nozari regulējošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumiem Nr.923 “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolikums” LNMM uzkrāj un apstrādā ar personas datiem saistītus materiālus muzeja zinātniskajā dokumentu arhīvā un muzeja krājumā zinātniskās pētniecības, vēstures pētniecības, kā arī statistikas nolūkos.

LNMM darbinieku pienākumos ietilpst personu identificēšana, pieprasot uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vai atlaižu statusu apliecinošus dokumentus ar mērķi korekti un atbilstīgi 22.12.2015. MK noteikumiem Nr. 761 “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” sniegt muzeja pakalpojumus noteiktām apmeklētāju grupām, kā arī ar mērķi aizsargāt LNMM īpašumu (Ģimenes somas, mobilo ierīču, audiogida u.c. aprīkojuma izsniegšana apmeklētājiem lietošanai uz laiku muzeja telpās).

LNMM publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm.  

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 90001033633, juridiskā adrese: Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67325051, mājas lapa: http://www.lnmm.lv

Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Māris Ruķers. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis: +371 67291372, e-pasts: 

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, labošanu vai dzēšanu vai iebilst personas datu apstrādei. Lai izmantotu savas tiesības lūdzam izmantot norādīto pārziņa kontaktinformāciju. Pretenziju gadījumā par personas datu apstrādi Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (Rīga, Elijas iela 17).

Sīkdatņu politika

Šīs sīkdatņu politikas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmantotajām sīkdatnēm vietnē https://www.lnmm.lv/
(turpmāk – LNMM).

Sīkdatņu politika attiecībā uz personas datu aizsardzību izskaidro, kā tiek apstrādāti personas dati saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Pārzinis: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, reģistrācijas Nr.90001033633, adrese: Jāņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010. Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Māris Ruķers. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis: +371 67291372, e-pasts: .

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna. 

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa ir noteikti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un reklāmas sīkdatnes.

LNMM izmanto sekojošus sīkdatņu veidus:

Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tam, lai būtu iespējams pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas, piem., iegaumēt veidnēs ievadīto informāciju sesijas laikā. Bez šīm sīkdatnēm nebūtu iespējams sniegt noteiktus vietnes pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, izdarīsiet izvēli tās atspējot, tad tīmekļa vietne, iespējams, nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras vietnes lietotāja izvēlētos uzstādījumus un izvēles, lai vēlāk varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota interneta vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kas tiek izvēlēts, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas tieši interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu.

Mērķauditorijas atlases. Šīs sīkdatnes ļauj fiksēt lietotāju apmeklējumus vietnē, lapās, kuras tika apmeklētas pirms tam, un saites, kuras atvērāt. Šī informācija tiek izmantota, lai rādītā reklāma atbilstu lietotāju interesēm.

Sīkdatnes un to izmantošanas mērķi:

LNMM izmanto sīkdatnes, lai:

  •  saglabātu apmeklētāju iestatījumus;
  • nodrošinātu vietnes funkcionēšanu;
  •  apkopotu analītiskos datus (apmeklētāju statistiku);
  •  nodrošinātu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

LNMM izmanto trešo personu sīkdatnes, kuras sniedz ārpakalpojumi. Šie ārpakalpojumi ir Google Analytics un Facebook. Sīkdatņu izvēles gadījumā par šo trešo personu sīkdatņu turpmāku darbību LNMM neatbild un lietotājiem ar šo pakalpojumu sniedzēju sīkdatņu noteikumiem ir jāiepazīstas pašiem. Trešās personas sava pakalpojuma izmantošanas noteikumus, nolūku un sīkdatņu izmantošanas noteikumus jebkurā laikā var mainīt.

LNMM mājas lapai ir piesaistīts rīks Google Analytics, kuru LNMM izmanto, lai iegūtu priekšstatu, kā tiek apmeklēta LNMM mājas lapa un, lai uzlabotu lietotājiem paredzētās informācijas sniegšanu. Google Analytics rīka darbību nodrošina Alphabet Inc. (ASV uzņēmums).

LNMM mājaslapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Sīkdatne

Apraksts

Veids

Glabāšanas ilgums

_fbp

Šo sīkdatni ir iestatījis Facebook, lai pēc vietnes apmeklējuma tiktu rādītas reklāmas, atrodoties Facebook vai digitālā platformā, ko nodrošina Facebook reklāma.

Reklāmas

3 mēneši

_gat_gtag_UA

Google Analytics ir iestatījis šo sīkdatni, lai atšķirtu lietotājus.

Analītikas

1 minūte

_gat

Šo sīkfailu ir iestatījis Google Analytics un tas tiek izmantots, lai samazinātu pieprasījumu ātrumu.

Funkcionālā

1 minūte

_gid

Šo sīkfailu ir iestatījis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni, un palīdz izveidot analīzes pārskatu par to, kā darbojas vietne. Apkopotie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes viņi nākuši, un lapas tiek saņemtas anonīmā formā.

Analītikas

24 stundas

PHPSESSID

Saglabā lietotāja sesijas stāvokli lapu pieprasījumos.

Nepieciešamā

Sesija

cookie-consent

Saglabā informāciju vai lietotājs ir piekritis sīkdatnēm mājaslapā.

Nepieciešamā

1 gads

session_id

Serveris izveido “sesijas ID”, kas ir nejauši ģenerēts skaitlis, kas īslaicīgi saglabā sesijas sīkdatni. Šī sīkdatne saglabā informāciju ar veiktajām darbībām tīmekļvietnē sesijas laikā.

Funkcionālā

Sesija

Kā ir iespējams pārvaldīt sīkdatnes?

Jūs varat dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet. LNMM mājas lapas lietotājs var dzēst no savas ierīces visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, un var veikt iestatījumus, lai pārlūkprogramma neļautu tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat LNMM interneta vietni. Taču brīdinām, ka daži pakalpojumi un LNMM mājas lapas funkcijas var nedarboties pienācīgi.

Jūs varat atteikties no Google Analytics sīkdatnēm, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics, lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta mājas lapas apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Ja Jūs nevēlaties, lai GoogleAnalytics iegaumētu vai izmantotu informāciju par Jums, nospiediet šeit.

Izmaiņas sīkdatņu politikā

LNMM ir tiesīgs mainīt šo politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.
Sīkdatņu politika pēdējo reizi papildināta 2022.gada 13.septembrī.