Komanda

Šajā sadaļā atrodama mākslas muzeju darbinieku kontaktinformācija.

Adrese:
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, Latvija

Rekvizīti:
Reģ. Nr. 90001033633
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV97TREL2220556005000
Ziedojumu konta Nr.: LV63TREL7220460000000

Informācija:
(+371) 67 324 461

Administrācija

Māra Lāce
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
Iveta Derkusova
Direktores vietniece krājuma darbā
Una Sedleniece
Direktores vietniece administratīvajā darbā
Lelde Gūtmane
Lietvedības speciāliste
Inga Ozola
Personāla daļas vadītāja
Reinis Joņins
Saimnieciskā departamenta vadītājs
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja
Daiga Upeniece
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja
Inese Baranovska
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
Una Kastanovska
Restaurācijas nodaļas vadītāja
Annija Sauka
Komunikācijas daļas vadītāja
Laura Dravniece
Izglītības un pieejamības daļas vadītāja
Nataļja Sujunšalijeva
Preses centra vadītāja
Agita Vīgupa
Grāmatvedības un finanšu daļas vadītāja