Bezmaksas ieeja

 • Pirmsskolas vecuma bērniem
 • Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību)
 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
 • Latvijas mākslas skolu un mākslas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību)
 • Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību)
 • Profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem vai augstskolu studentiem, kas apgūst vai studē vizuālo un lietišķo mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, muzeoloģiju, arhitektūru, restaurāciju, mācību vai studiju procesa ietvaros (vismaz dienu iepriekš iesniedzot rakstveida izglītības iestādes iesniegumu muzeja direktoram)
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti)
 • Latvijas Mākslinieku savienības biedriem (uzrādot apliecību)
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu)
 • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti)
 • Grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam vai pedagogam
 • Muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā
 • Muzeja apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” ietvaros no plkst. 19.00
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)

Bezmaksas ieeja mēneša pēdējā svētdienā

Visiem apmeklētājiem pastāvīgās ekspozīcijas apskate katra mēneša pēdējā svētdienā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ir bezmaksas. Ja mēneša pēdējā svētdiena ir svētku diena, kad muzejs ir slēgts apmeklētājiem, piedāvājums netiek pārcelts.

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā katra mēneša pēdējā svētdienā ieeja pastāvīgajā ekspozīcijā 3. stāvā un izstāžu zālēs 2., 4. un 5. stāvā ir bezmaksas. Ieejas biļete Lielajā izstāžu zālē -2. stāvā: pieaugušajiem 5,00 (4,00*), skolēniem, studentiem un pensionāriem 3,00 (2,40*)

Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA katra mēneša pēdējā svētdienā ieeja pastāvīgajās ekspozīcijās ir bezmaksas. Ieejas biļete Lielajā izstāžu zālē un Boses zālē: pieaugušajiem 3,50 (2,80*), skolēniem, studentiem un pensionāriem 2,00 (1,60*)

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā katra mēneša pēdējā svētdienā ieeja pastāvīgajās ekspozīcijās 2. stāvā un 3. stāvā ir bezmaksas. Ieejas biļete Lielajā izstāžu zālē: pieaugušajiem 3,50 (2,80*), skolēniem, studentiem un pensionāriem 2,00 (1,60*)

*Iekavās norādīta cena vienam apmeklētājam grupā, kurā ir vairāk par 10 dalībniekiem; grupas vadītājam ieeja bez maksas