Par muzeju

Esiet sveicināti Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) – lielākajā Latvijas profesionālās dekoratīvās mākslas un dizaina krātuvē.

Misija

DMDM apzina, uzglabā, pēta un popularizē Latvijas lietišķās mākslas un dizaina vērtības. DMDM – platforma radošai dizaina, dizaineru un sabiedrības mijiedarbībai.

Dizains kā notikums

DMDM regulāri veido aktuālas un vērienīgas izstādes, radoši izmantojot savu un citu muzeju krājumus, iepazīstinot sabiedrību ar dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina vēsturi, tagadni un nākotni.
DMDM aicina uz diskusiju un rosina dizaina domāšanu, organizējot lekciju un sarunu ciklus, kā arī radoši praktiskas darbnīcas bērnu un pieaugušo auditorijām.

Stāsts par Latvijas dizainu

Vairāki muzeja kolekcijas priekšmeti ierakstīti Latvijas mākslas un dizaina kanonā un saņēmuši starptautisku novērtējumu. Šobrīd Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 11 928 vienību, bet ekspozīciju zālēs izstādīti ap 500 objektiem. DMDM pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas vadošo dizaineru un mākslinieku darbiem, kā arī stāsta par profesionālās lietišķās mākslas un dizaina attīstību laikā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām.

Radoša platforma

Organizējot izstādes un izglītojošās programmas, DMDM sadarbojas ar māksliniekiem, dizaineriem, pētniekiem un partnerinstitūcijām Latvijā un ārvalstīs. DMDM tiecas atspoguļot aktuālos procesus mākslā, modē un dizainā. Muzejs īsteno starpdisciplinārus eksperimentālus projektus, kas veicina radošu sinerģiju starp dažādām mākslas nozarēm.