Orientējies muzejā! Orientējies muzejā!
Sākumskola
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Mākslas un dizaina ekspedīcija:
Orientējies muzejā!

“Orientējies muzejā!” ir interaktīva nodarbība pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kuras mērķis ir saistošā veidā iepazīstināt bērnus ar DMDM pastāvīgo ekspozīciju, kā arī attīstīt un rosināt interesi par mākslu un dizainu.

Pirmajā nodarbības daļā apmēram 25 minūšu garumā bērni dodas izglītojošā ekspedīcijā caur muzeja ekspozīciju, kas veidota no septiņām muzeja kolekcijām – keramikas un porcelāna, stikla, tekstila, ādas, koka, metāla un dizaina. Dalībnieki tiek mudināti pievērst uzmanību tam, no kādiem materiāliem gatavoti mākslas darbi un kā tie rotāti, tādējādi kopīgi izzinot, kas ir lietišķā māksla un tās dažādās izpausmes. Nodarbībā bērni atklāj interesantus faktus par muzeja ēku – bijušo Sv. Jura baznīcu, kas ir senākā saglabājusies mūra ēka Baltijā.

Otrajā nodarbības daļā dalībnieki individuāli un grupās spēles veidā risina dažādus uzdevumus, pieskaņotus konkrētai vecuma grupai. Bērni veic radošo uzdevumu, saliek puzli, aizpilda krustvārdu mīklu vai meklē ekspozīcijā darbus pēc dotiem fragmentiem. Šādā veidā dalībnieki tiek motivēti atsaukt atmiņā ekspedīcijā dzirdēto un pievērst uzmanību muzeja eksponātiem – vērot to detaļas, izmantotos materiālus un pamanīt nianses, kas mēdz paslīdēt garām.

Papildu informācija

  • Informācija par norēķinu kārtību šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Norisi iespējams pielāgot bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem (pielāgojot valodas sarežģītības līmeni).
  • Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Mākslas un dizaina ekspedīcija:
Orientējies muzejā!

Mērķauditorija

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni
(1.–4. klase)

Norises valoda

Latviešu.
Norises pielāgošana svešvalodā (angļu, krievu) iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku

Norises ilgums

75–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328
T: (+371) 67 830917
E:

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga

Mērķauditorija

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni
(1.–4. klase)

Norises valoda

Latviešu.
Norises pielāgošana svešvalodā (angļu, krievu) iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku

Norises ilgums

75–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

T: (+371) 60 001328
T: (+371) 67 830917
E:

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Skārņu iela 10, Rīga