Pārdošanā
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Madernieka stils

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs klajā laidis apjomīgu un bagātīgi ilustrētu Jūlija Madernieka (1870–1955) daiļradei veltītu bilingvālu rakstu krājumu “Madernieka stils”.Madernieka vārds, runājot par dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina attīstības ceļiem Latvijā, izskan bieži, taču tikai rūpīgi iedziļinoties viņa atstātajā mantojumā, var aptvert, kādas bezgalīgas dzīles un negaidītus pārsteigumus tas sevī glabā. Var nebeigt apbrīnot, kā viens cilvēks spējis sevī iemiesot tik daudz talantu, redzēt pāri laikam, savienojot pagātni, tagadni un nākotni.

Pēc meistara aiziešanas mūžībā par Jūlija Madernieka daudzpusīgo daiļradi tapis tikai viens zinātniski pētniecisks izdevums – Ināras Novadnieces monogrāfija “Jūlijs Madernieks”, ko 1982. gadā izdeva apgāds “Zinātne”.

Domājot par mākslas un dizaina attīstības ceļiem Latvijā no 20. gadsimta sākuma līdz šodienai, analizējot nacionālās identitātes kodus, meklējot paralēles un analoģijas ar sava laika aktualitātēm citur pasaulē, nozīmīgi ir veidot kompleksu pagātnes mantojuma kopainu.

Rakstu krājuma mērķis bija jaunā skatījumā no 21. gadsimta perspektīvas izgaismot dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka daiļradi – šo ļoti svarīgo, bet pilnībā vēl neatklāto Latvijas kultūrvēstures lappusi.

madernieka-stils_gram_atverums-3-m-1.jpg


Grāmata piedāvā iespēju iepazīties ar dažādu pētnieku atziņām un atradumiem.

Rūta Rinka pievēršas mākslinieka personības stāstam, kā arī apkopo un analizē
mazāk pētīto meistara daiļrades šķautni – interjeru un mēbeļu projektus. Inta Pujāte iedziļinās Madernieka grafikas ornamentālajās metamorfozēs, bet Gatis Vanags fokusējas uz burtveidolu fenomenu. Inese Sirica pēta viņa tekstilmetus un “pēc Madernieka” darināto tekstiliju vēsturi, Ilze Martinsone vērtē autora devumu sava laika mākslas un dizaina globālo parādību kontekstā. Savukārt Stella Pelše veidojusi aizraujošu pārskatu par Madernieka spilgto devumu mākslas kritikā.Izdevums papildina vērienīgo Latvijas valsts simtgades izstādi “Madernieka stils”, kas 2020. gada 5. novembrī tika atklāta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) un atzīmēja latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka 150 gadu jubileju.

Rakstu krājums ir latviešu un angļu valodā.
Izdevums tapis, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.


Sastādītājas: Inese Baranovska, Rūta Rinka
Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks
Tekstu autori: Inese Baranovska, Ilze Martinsone, Stella Pelše, Rūta Rinka, Inese Sirica, Gatis Vanags, Inta Pujāte
Iespiests: Jelgavas tipogrāfijā
Apjoms: 399 lpp.
Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
2021

lv100-logo-rgb-horizontal.png