Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā

Grāmatā apvienoti pētnieciskie raksti un intervijas ar aculieciniekiem, atskatoties uz simts gadiem Latvijas vēsturē, kad dizains pakāpeniski kļuva par patstāvīgu disciplīnu, atdaloties no mākslas, arhitektūras, amatniecības un rūpniecības. Epizodes dizaina vēsturē virknējas, meklējot kopīgās tēmas un izejas punktus dažādu paaudžu dizaineru darbībā. Tā ir pirmā Latvijas dizaina antoloģija, kas apvieno tik lielu laika posmu; tā ir akadēmiski korekta, kā arī sniedz klātbūtnes sajūtu. Pirmo reizi izveidota laika skala, kas vienkopus skata vēstures notikumus, izstādes un dizaina objektus simtgades griezumā.

Sastādītājas: Kristīne Budže, Inese Baranovska
Tekstu autori: Inese Baranovska, Anda Boluža, Kristīne Budže, Ilze Martinsone, Rūta Rinka, Jeļena Solovjova, Iliana Veinberga, Vents Vīnbergs, Zanda Zībiņa
Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
2018