12.06.2024.

Konkurss dalībai Mākslas muzeju Jauniešu kluba izstādē “Laivu brauciens. Divreiz vienā upē neiekāpsi”

Mākslas muzeju Jauniešu kluba (turpmāk – MMJK) dalībnieki un programmas koordinatores aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuriem ir interese un dotības mākslas radīšanā, piedalīties konkursā, piesakot savus mākslas darbus izstādei. Izstāde “Laivu brauciens. Divreiz vienā upē neiekāpsi” ir MMJK 6. sezonas noslēguma projekts un programmas dalībnieku iniciatīva. Izstāde norisināsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (turpmāk – LNMM) galvenās ēkas Konferenču zālē no 2024. gada 23. jūlija līdz 4. augustam. Konkursa norises laiks no 11. līdz 21. jūnijam.

Vārdu savienojums “Laivu brauciens” raisa dažādas asociācijas. Kādam tie ir krokši vai ģimenes strīdi, vai arī laivas apgāšanās upes vidū un visu mantu aizpeldēšana pa straumi. Atmiņas katram ir individuālas, kuras raisa viens kopīgs notikums. Tāpat kā upes straume, kurā divreiz nav iespējams iekāpt, arī dzīves ritums ir nepārtraukts. Izdzīvot mirkli vēlreiz, kas sen jau pagājis, var tikai caur pārsimts attēla pikseļiem, kuros nav vairs jūtama ne upes svaigā smarža, ne odu sakostās un niezošās kājas. Izstāde rosina atcerēties un vēlreiz izdzīvot katram savu laivošanas piedzīvojumu, apzinoties tā unikalitāti un neatkārtojamību. Nākamajos braucienos būs cita upe, cita laiva, citas smaržas un citas sajūtas. Izstādes ideja aktualizē ūdens tēmu un tās daudzveidīgās interpretācijas iespējas mākslā.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu māksliniecisko jaunradi un sadarbību, kā arī popularizēt MMJK un tā darbību, gatavojoties programmas 7. sezonas jauno dalībnieku uzņemšanai šī gada augustā. Gada laikā programmas dalībnieki ir tikušies ar māksliniekiem, dizaineriem, kuratoriem un scenogrāfiem, lai noslēgumā realizētu savu izstādes projektu, pielietojot gūtās prasmes un zināšanas, un iedrošinot jaunos māksliniekus izstādīt savus darbus.

Lai pieteiktos izstādes konkursam, līdz 2024. gada 21. jūnija plkst. 18.00 jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā jāiekļauj informācija par autoru, darba izmēru, tehniku un nosaukumu, kā arī jāpievieno īss darba apraksts un vizualizācija (attēls vai video). Ar konkursa uzdevuma izpildes nosacījumiem, iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties konkursa nolikumā. Ar visiem konkursa dalībniekiem organizatori sazināsies ne vēlāk kā 26. jūnijā.

Konkurss norisinās no 2024. gada 11. līdz 21. jūnijam.

Izstāde notiks LNMM galvenās ēkas Konferenču zālē, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā, no 2024. gada 23. jūlija līdz 4. augustam. Izstādes atklāšana 23. jūlijā plkst. 17.00 LNMM Konferenču zālē, 1. stāvā.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

  • Darbu pieteikums elektroniski jāiesniedz līdz 21. jūnija plkst. 18.00, aizpildot tiešsaistes anketu.
  • Darbu attēli (JPG formātā, izšķirtspējā vismaz 300 dpi) vai video (.mov vai .mp4) iesniedzami tiešsaistes anketā kā pielikumi vai saitē uz mākoņglabātuvi (failiem.lv, Google Drive, WeTransfer u.c.), faila nosaukums “Vārds_Uzvārds”.
  • Izstādei apstiprinātie darbi līdz 9. jūlijam jāiesniedz LNMM galvenajā ēkā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīga. Informācija par darbu iesniegšanas kārtību tiks precizēta apstiprinājuma e-pastā.
  • Žūrija patur tiesības pēc oriģināldarbu apskates neiekļaut darbus ekspozīcijā, ja tie nav kvalitatīvi un/vai nav piemēroti eksponēšanai, par to nekavējoties informējot autoru.
  • Autoriem pēc izstādes noslēguma eksponētie darbi obligāti jāizved no muzeja telpām līdz 2024. gada 11. augustam. Ja mākslas darbs netiek izvests, tas tiks utilizēts. Izņēmuma gadījumā atļauta mākslas darbu izvešana vēlāk, par to iepriekš vienojoties un vismaz divas nedēļas iepriekš sazinoties ar izstādes organizatoriem.
  • Autori paši sedz izdevumus, kas saistīti ar mākslas darbu radīšanu, kā arī paši sedz un atbild par mākslas darba transportēšu uz un no LNMM.
  • Autors uzņemas pilnu atbildību par mākslas darba autortiesībām, piemēram, citu autoru darba fragmentu iekļaušanu, izmantoto mūziku u.c.

Konkursa darbu vērtēšana:

Vērtēšanas komisija vērtēs mākslas darbu atbilstību konkursa tēmai, pausto laikmetīgo, radošo un inovatīvo skatījumu un darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes. Kā arī atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām.

Konkursa žūrijā piedalīsies MMJK izstādes darba grupa, koordinatores un pieaicinātie LNMM speciālisti, tostarp izstāžu kuratori, sekojot iekšējiem vērtēšanas kritērijiem, vispirms anonomizējot pieteikumus.


Atbalsta

Papildu informācija

Lilita Pudule
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izglītības programmu kuratore
Mākslas muzeju Jauniešu kluba koordinatore
T: (+371) 67 324 461
E:

Pieteikšanās

Darbu pieteikums elektroniski jāiesniedz līdz 21. jūnija plkst. 18.00, aizpildot tiešsaistes anketu. Konkursa rezultāti tika paziņoti līdz 2024. gada 26. jūnijam, personīgi sazinoties ar visiem pieteikumu iesniedzējiem norādītajā e-pastā un informējot par žūrijas lēmumu.