01.12.2021.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunu tiešsaistes platformu: MĀKSLAS KOLEKCIJA 2020

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina iepazīt vairāk nekā 300 mūsdienu vizuālās mākslas darbus no muzeja krājuma tiešsaistes platformā “Mākslas kolekcija 2020”.

Tiešsaistes platforma “Mākslas kolekcija 2020” tapusi pateicoties advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam un atspoguļo unikālo 2020. gada mākslas darbu iepirkumu.

Iemesls tiešsaistes platformas veidošanai

Ar mērķi “mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi uz kultūras nozari, atbalstīt krīzes skartos šobrīd aktīvi strādājošos māksliniekus un vienlaikus kvalitatīvi papildināt muzeja krājumu” (Ministru kabineta 18.06.2020. Rīkojums Nr. 339) Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2020. gada vasarā no valsts budžeta saņēma 550 000 EUR mākslas darbu iepirkumam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pārskatāmu mākslas darbu atlases procesu, muzejs izveidoja Ekspertu komisiju, kuras dalībnieki izvērtēja pēdējo 30 gadu mākslas ainas atspoguļojumu muzeja kolekcijās un apzināja, kuras šī perioda mākslas parādības un autori LNMM krājumā nav pārstāvēti nemaz vai arī ir pārstāvēti ar minimālu darbu skaitu.

Nozīmīgākais muzeja kolekcijas papildinājums Latvijas jauno laiku vēsturē

Unikālās iepirkumu programmas rezultātā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums tika papildināts ar 107 visu paaudžu šobrīd aktīvi strādājošu Latvijas mākslinieku darbiem, tas ir apjomīgākais muzeja kolekcijas papildinājums no neatkarības atgūšanas brīža. Kolekcijā ir pārstāvēts plašs vizuālās mākslas nozaru spektrs – glezniecība, tēlniecība un objekti, fotogrāfija, video, jauktu mediju instalācijas, starpdisciplināri projekti un dizaina mākslas darbi. Mākslas darbi aptver daudzveidīgu tēmu loku un emocionālo noskaņu amplitūdu – no vispārcilvēciskām vērtībām un globālām aktualitātēm līdz personīgā pieredzē balstītiem pārdzīvojumiem, no neitrāla vērojuma līdz ironiskam vai provokatīvam vēstījumam.

Kolekcijas papildinājums tagad pieejams ikvienam

Vienlaikus parādīt visu “Mākslas kolekciju 2020” izstāžu zālē nebūtu iespējams, taču tiešsaistes platformā tā ir pieejama ikvienam interesentam. Digitālajā katalogā sniegta informācija latviešu un angļu valodā par katra mākslas darba tapšanas apstākļiem un ideju, pievienota tehniskā informācija un attēls vai video ieskats. Mākslas darbu datubāze piedāvā iespēju izmantot dažādus atlases kritērijus – pēc kategorijām “Glezniecība un grafika”, “Fotogrāfija”, “Video, tēlniecība un objekti” vai “Video un jaukta veida instalācijas”, kā arī meklēšanā atzīmēt sekojošus parametrus: autora vārds un uzvārds, mākslas darba tapšanas gads. Tāpat platformā atrodama informācija par projektu kopumā. Īpaši jāizceļ četri video stāsti, kas ļauj gūt priekšstatu par ekspertu komisijas darbu – Solvitas Kreses, Viļņa Vēja, Ivetas Derkusovas un Elitas Ansones dalību.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tiešsaistes platforma – “Mākslas kolekcija 2020” – ir iespēja virtuāli visai pasaulei rādīt to, ko Latvijas laikmetīgās mākslas mākslinieki radījuši pēdējo 30 gadu laikā.

“Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tiešsaistes platforma – “Mākslas kolekcija 2020” – ir iespēja virtuāli visai pasaulei rādīt to, ko Latvijas laikmetīgās mākslas mākslinieki radījuši pēdējo 30 gadu laikā,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis, norādot, ka no Kultūras ministrijas piesaistītā Covid-19 finansējuma jaunās kolekcijas izveidei ieguvēji ir gan muzejs, mākslinieki, mākslas pētnieki un vēsturnieki pašu mājās un ārvalstīs, gan pedagogi, skolēni un, protams, muzeju apmeklētāji – visa sabiedrība gan tā, kas šodien, gan tālā nākamībā, kad “Mākslas kolekcija 2020” būs kļuvusi par senu, bet nozīmīgu Latvijas mākslas vēstures lapaspusi.”

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Iepirktie mākslas darbi, kļūstot par daļu no muzeja krājuma, ir tas kvalitatīvais papildinājums, ar ko tālāk var strādāt pētnieki, kuratori un citi interpreti. Esam ļoti gandarīti, ka unikālais mākslas darbu iepirkums, mērķtiecīgi izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, tagad būs pieejams ikvienam. Paldies lēmumu pieņēmējiem, kas uzklausīja Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes rosinājumu šādas mākslinieku atbalsta programmas izveidei un tālredzīgi atrada par iespējamu to finansēt, paldies māksliniekiem par sadarbību un ekspertiem par produktīvo darbu. Pateicoties platformas projekta darba grupai, esam spēruši nākamos soļus digitālās transformācijas virzienā, un tas ir likumsakarīgs rezultāts ilggadējam advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” atbalstam.”

Platforma “Muzeja kolekcija 2020” iemieso mūsdienīga muzeja ideju, jo pēc būtības ir laikmeta garam atbilstošas kultūras infrastruktūras būvēšana, kas sniedzas ārpus muzeja ēkas sienām.

Advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” vadošā partnere Līga Mervina: pauž pārliecību: “Platforma “Muzeja kolekcija 2020” iemieso mūsdienīga muzeja ideju, jo pēc būtības ir laikmeta garam atbilstošas kultūras infrastruktūras būvēšana, kas sniedzas ārpus muzeja ēkas sienām. Šis projekts ir apliecinājums tam, ka mākslas vērtību saglabāšana ir aktīvs process, kurā ar savu pienesumu iesaistīties varam mēs visi. Daudzi mākslinieki minējuši to, ka viņu darba patiesā jēga atklājas vien mijiedarbībā ar skatītāju, un jaunizveidotā platforma tieši atbalsta šī mērķa sasniegšanu.”

Platforma pieejama bez maksas un ērti lietojama dažādās ierīcēs.

Projekta galvenais atbalstītājs:

Platforma www.makslaskolekcija.lv tapusi partnerībā ar advokātu biroju “Ellex Kļaviņš” un turpina skatītāju atzinību guvušās iniciatīvas “Vienas gleznas stāsts” (I – 2017, II – 2019), “Viena fotogrāfa stāsts” (2019) un “Mākslas restaurācija muzejā” (2020).

Platformas izstrādātājs un darba grupa: 

SIA “Wrong”, SIA “Fox Consulting”, Anete Gribuste, Eduards Dorofejevs, Jolanta Treile, Filips Birzulis, Valdis Ošiņš, Kristiāna Zelča, Grieta Sīpola, Undīne Perse-Vilerte, Annija Sauka, Eltons Kūns, Arta Vārpa, Elita Ansone, Iveta Derkusova

Pateicība:

Paldies Kultūras ministrijai par finansiālo atbalstu projekta “Mākslas kolekciju 2020” īstenošanai, kas padarījis iespējamu 107 mākslas darbu iegādi.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsaka pateicību visiem māksliniekiem, projektā iesaistītajiem un Latvijas autoru biedrībai “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA).

Papildu informācija:
Annija Sauka, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja
E: