Vinetas Kaulačas izstādes “Laika jautājums” katalogs Vinetas Kaulačas izstādes “Laika jautājums” katalogs
16.05.2023.

Vinetas Kaulačas izstādes “Laika jautājums” katalogs

Līdz ar izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā klajā nācis Vinetas Kaulačas daiļrades katalogs, kurā apkopots mākslinieces pēdējo 20 gadu veikums.

Bagātīgs ilustrāciju klāsts iepazīstina ar glezniecības darbu sērijām un izstāžu instalācijām, sniedzot aizraujošu vizuālu ceļojumu Kaulačas mākslā no 21. gadsimta sākuma līdz jaunākajai izstādei “Laika jautājums”, kas skatāma muzejā no 13. maija līdz 6. augustam. Vinetas Kaulačas mākslas konceptuālos aspektus divās esejās analizējušas Dr. art. Elita Ansone un Keitija Prata.

Grāmata izdota latviešu un angļu valodā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Tekstu autores: Elita Ansone, Keitija Prata (Katie Pratt)
Dizains: Kristīne Birzniece
Latviešu tekstu korektore: Arta Vārpa
Tulkotājas: Diāna Štrausa, Vineta Kaulača
Angļu teksta korektore: Māra Gulēna
Izdevējs: Mākslas arsenāla pētījumu fonds
Iespiests Jelgavas tipogrāfijā
Tirāža: 500 eksemplāri
Izdošanas gads: 2023


Saistītās izstādes