Triju Zvaigžņu ordenis Triju Zvaigžņu ordenis
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Triju Zvaigžņu ordenis

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāju, glezniecības kolekcijas glabātāju Dr. art. Aiju Brasliņu.

18. novembrī svinīgā svētku atmosfērā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – 90 sabiedrības pārstāvjiem.

Par nopelniem kultūrā un izcilu ieguldījumu latviešu vizuālās mākslas izpētē un popularizēšanā ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvota un iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku arī mūsu kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Dr. art. Aija Brasliņa.

"Gods kalpot Latvijas mākslas klasikai! No sirds pateicos visiem, visiem apsveicējiem par labajiem vārdiem un atzinību!" – Aija Brasliņa.

Triju Zvaigžņu ordenis, kas ir visaugstākais valsts apbalvojums, nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Visi 2022. gada 17. oktobrī piešķirtie apbalvojumi.