Zinātnisko dokumentu centrs

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Zinātnisko dokumentu centrā glabājas plašs vēsturisko dokumentu kopums, kas ļauj ieskatīties gan muzeja vēsturē, gan arī sniedz priekšstatu par radošajām norisēm muzejā.

Saglabājusies muzeja arhitekta un pirmā direktora Vilhelma Neimaņa (1849-1919) sarakste muzeja ēkas tapšanas laikā, kā arī muzeja ēkas skices. Vēsturiskie dokumenti daudzkārt ir izmantoti mākslas vēsturnieku un citu interesentu pētījumos un publikācijās.

Zinātnisko dokumentu centrs muzejā izveidots 2003. gadā, apvienojot zinātniskos arhīvus, kas glabājās atsevišķās muzeja nodaļās. Te apkopotas muzejā notikušo izstāžu lietas, mākslinieku skices, fotogrāfijas u.c. dokumenti, muzeja darbinieku zinātnisko pētījumu lietas. Centrā atrodas arī digitālās drukas tehnikā izgatavota izcilu plakātu kolekcija, kuru muzejs saņēmis no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas. ZDC dokumenti un arhīva materiāli tiek izmantoti gan pētniecības darbā, gan arī ir tikuši izstādīti kā eksponāti izstādēs.

Papildu informācija: