Pieteikšanās, apmaksa, noteikumi, Latvijas skolas soma (LNMM)

Pieteikšanās un apmaksa

1. Muzeja apmeklējuma organizētājs saskaņo izvēlēto klātienes vai tiešsaistes aktivitāti ar muzeja speciālistiem. Pieteikumā jānorāda: vēlamā aktivitāte, datums, laiks, dalībnieku skaits un vecums.

2. Muzeja speciālists izvērtē grupas vecumu, skolēnu skaitu un saskaņo ar organizētāju aktivitātes norises gaitu muzejā vai tiešsaistē.

3. Pēc norises datuma un laika apstiprināšanas, skolēnu grupas organizētājs nosūta muzejam nepieciešamo papildu informāciju un garantijas vēstuli, aizpildot šeit lejuplādējamo paraugu.

4. Pēc klātienes vai tiešsaistes norises Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izraksta rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem. Rēķins tiek sagatavots tikai elektroniski un tiek nosūtīts uz iestādes oficiālo e-adresi vai, ja tādas nav, uz norādīto e-pasta adresi.

Iekšējās kārtības noteikumi

Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam pedagogam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem šeit. Tiešsaistes norises gadījumā ar noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Informējam, ka, ja šie noteikumi tiek pārkāpti, muzejam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt norisi. Šādos gadījumus pakalpojuma apmaksa jāveic paredzētajā apjomā.

Latvijas skolas soma

Aicinām iepazīties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja klātienes un tiešsaistes piedāvājumu skolēnu grupām, kas iekļauts programmā “Latvijas skolas soma”.

Nodarbības un darbnīcas veidotas tā, lai skolēns ar savu līdzšinējo pieredzi iesaistītos radošā tēmas iepazīšanā, kā arī apgūtu un attīstītu jaunas prasmes. Piedāvājums aktuāls 1.-12. klašu skolēniem.

Piedāvājumu skolēniem aktuālajās izstādēs, pastāvīgajā ekspozīcijā un tiešsaistē skatīt šeit.

Kontaktinformācija
E:
T: (+371) 67 324461