Romana Sutas gleznas “Galva” restaurācija Romana Sutas gleznas “Galva” restaurācija
01.03.2021.

Romana Sutas gleznas “Galva” restaurācija

Gatavojoties 2017. gada izstādei “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula”, kas bija veltīta daudzpusīgā mākslinieka Romana Sutas (1896–1944) dzīvei un daiļradei, muzeja restaurācijas darbnīcā tika veikts apjomīgs restaurācijas darbs. Viens no restaurētajiem mākslas darbiem ir “Galva”, kas ir ļoti savdabīgs ar izmantotajiem materiāliem, un tie noteikuši arī gleznas saglabātību pirms restaurācijas.

Galva. 1915-1917
Koks, jaukta tehnika; 61 x 44,8 cm
Restaurēts – 2017

Restauratore-meistare Liene Visendorfa

Mākslas darbs tapis uz koka pamatnes, izmantojot jauktu tehniku un ļoti iespējams, ka autors lietojis paša gatavotas krāsas, kas paredzētas teātra dekorāciju gleznošanai. Koka dēlis ir gludi apstrādāts, tas ir daudz vecāks par gleznojumu, gadu gaitā satumsis, dēļa aizmugurē ir redzami uzraksti vācu valodā, tomēr tie neattiecas uz mākslas darbu. Iespējams, māksliniekam darbnīcā ir bijusi kāda veca, ļoti bojāta glezna, kura tikusi no dēļa nomazgāta, un pēc tam dēlis izmantots portretam.

Gleznas kopskats pirms restaurācijas.

Gludā koka virsma ir noklāta ar ļoti graudainu grunti, uz tās veikts gleznojums, kas visticamāk nav uzreiz pabeigts. Domājams, ka pagājis diezgan ilgs laiks, līdz autors nolēmis portretu turpināt, jo ir redzami lieli grunts un krāsas slāņa zudumi, kuri tikuši piekrāsoti. Šajās vietās iegleznotas arī portreta detaļas – sievietes kreisā acs un kreisais mutes kaktiņš iegleznoti vietās, kur pirmais krāsas slānis jau ir zudis. Arī vēlāk radušies arvien jauni grunts krāsas slāņa zudumi.

Attēlā pa kreisi: ar zaļu kontūru atzīmēti labojumi un papildinājumi, ko autors varētu būt veicis jau brīdī, kad gleznai radušies pirmie grunts un krāsas slāņa zudumi.

Attēlā pa labi: gleznas kopskats restaurācijas procesā. Ieklāta restaurācijas grunts.

Portreta stāvoklis pirms eksponēšanas izstādē bija ļoti slikts, un gleznu bija nepieciešams restaurēt. Restaurācijas gaitā tika nostiprināts grunts un krāsas slānis, glezna tika notīrīta no abām pusēm. Grunts un krāsas slāņu zudumu vietas tika aizpildītas ar restaurācijas grunti, veikta tonēšana, retuša un nelielos apjomos arī rekonstrukcija, lai pietuvotos autora sākotnējai iecerei. 

Gleznas kopskats pēc restaurācijas.