Pieejamība muzejā

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir atvērts ikvienam un tiecas veidot visiem pieejamu un pielāgotu vidi.

Šajās sadaļās apkopota noderīga informācija, plānojot muzeja apmeklējumu apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem, redzes un dzirdes traucējumiem, kā arī minēta praktiska informācija ikvienam interesentam: