Tīmekļvietnes piekļūstamības paziņojums

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tīmekļvietni – www.lnmm.lv

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Visa lapas funkcionalitāte ir piekļūstama no tastatūras, taču ne visās vietās ir redzams tastatūras fokuss.
  • LNMM mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts saturs bez subtitru izvēles, kā arī nav iespējama alternatīvā teksta pievienošana multimediju saturam.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā.
  • Ne visiem attēliem, kas ir ievietoti mājas lapā ir pievienots vai izveidots precīzi uztverams alternatīvais teksts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.01.2022. Izvērtēšanu veica Anna Dzene, Digitālās komunikācijas speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols (lejuplādējams).

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E: 
T: (+371) 67 716 145
Adrese: Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
E: 
T: (+371) 67 686 768
Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010
Tīmekļvietne

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums ir sagatavots 2020. gada 7. decembrī.
Paziņojums pēdējo reizi atjaunots 2022. gada 31. janvārī.