Pieejamība muzejā

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir atvērts ikvienam un tiecas veidot visiem pieejamu un pielāgotu vidi. Šajā sadaļā apkopota noderīga informācija par muzeja un tā sniegto pakalpojumu pieejamību, ar kuru aicinām iepazīties pirms muzeja apmeklējuma.


Pakalpojumu pieejamība

 • Noderīga informācija par nokļūšanu līdz muzejam ar sabiedrisko transportu pieejama šeit.
 • Informācija par muzeja darba laiku un biļešu cenām.
 • Muzeja biļetes var iegādāties uz vietas muzejā vai attālināti lietotnē Mobilly.
 • Informācija par bezmaksas ieeju muzejā pieejama šeit. Bezmaksas ieejas biļetes ir pieejamas biļešu kasē (starp 1. un 2. stāvu) un Informācijas punktā (2. stāva vestibilā).
 • Ekskursijas un nodarbības iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises iepriekš saskaņojot. Informācija par muzeja izglītības norisēm pieejama šeit.
 • Muzeja izstādēm ir sagatavoti pieejamības apraksti. Tie izvietoti muzeja mājaslapā, izstāžu aprakstu sadaļā “Par pieejamību”. 


Autostāvvietas un velosipēdu novietnes

 • Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nav autostāvvietas muzeja apmeklētāju privātajām automašīnām. Pasažierus iespējams izlaist iebrauktuvē starp Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju.
 • Viena bezmaksas autostāvvieta personām ar invaliditāti (ar stāvvietu karti) atrodas pa labi no muzeja galvenās ieejas.
 • Tuvākā “Rīgas satiksmes" autostāvvieta atrodas K. Valdemāra ielā 5a (iebraukšana no Kalpaka bulvāra puses). Tajā pieejamas 317 automašīnu stāvvietas, kā arī divas speciāli pielāgotas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 • Velosipēdu stāvvietas atrodas pa kreisi no muzeja galvenās ieejas K. Valdemāra ielas pusē un pa kreisi no muzeja ieejas Esplanādes parka pusē.


Ēkas raksturojums

 • Muzejā ir divas ieejas – galvenā ieeja no K. Valdemāra ielas puses (līdz ieejai ir 21 pakāpiens) un ielas līmeņa ieeja Esplanādes parka pusē.
 • Muzeja stāvu plāns pieejams šeit.
 • Lifts (durvju vērtnes atvērtā veidā 88–90 cm), pacēlājs (durvju vērtnes atvērtā veidā 95 cm) un panduss (slīpums 7,8%) nodrošina piekļuvi visiem muzeja stāviem.
 • Muzejā regulāri notiek izstāžu maiņa, tādēļ atsevišķi stāvi un telpas var būt slēgtas jūsu apmeklējuma laikā. Aicinām sekot līdzi izstāžu un aktivitāšu kalendāram šeit.
 • Piktogrammas un norādes muzejā palīdzēs orientēties telpās.
 • Ekspozīcijās un vestibilos ir pieejami soliņi. 
 • 2. stāva vestibilā pie Informācijas punkta ir pieejams ratiņkrēsls un pārnēsājami (1,3 kg) krēsli lietošanai muzeja telpās. Krēsli ir ērti izmantojami arī kā atbalsts pārvietojoties.   
 • Apgaismojums muzeja telpās var būt nevienmērīgs. Lai saņemtu precīzu informāciju par apgaismojuma līmeni, aicinām sazināties, rakstot e-pastu uz
 • Ja pie ieejas izstādē nav izvietotas brīdinājuma zīmes, telpās nav izmantoti spilgti gaismas efekti, zibšņi, dūmi, skaļi un pēkšņi trokšņi. 
 • Gaisa temperatūra muzeja telpās var būt mainīga, vidēji 19°C. 
 • Lielāka apmeklētāju plūsma muzejā ir izstāžu pirmajās un noslēdzošajās nedēļās. Aicinām sekot līdzi izstāžu un norišu kalendāram šeit, ja vēlaties muzeju apmeklēt mierīgākā periodā. 
 • Mazāka apmeklētāju plūsma muzejā ierasti ir darba dienās pēc plkst. 15.00 un brīvdienās līdz plkst. 11.00.
 • Pirms muzeja darba laika beigām (30 minūtes un 15 minūtes) tiek atskaņoti audio ziņojumi latviešu un angļu valodās, kas brīdina par pakāpenisku muzeja slēgšanu.
 • Servisa suņi muzejā ir atļauti. 
 • Muzejā ir pieejams bezmaksas WIFI tīkls: Art-Museum-wifi, parole - Latvianart1


Pieejamības raksturojums apmeklētājiem ar bērniem

 • Muzejā ir viena ielas līmeņa ieeja Esplanādes parka pusē.
 • Muzejā ir atļauts pārvietoties ar bērnu ratiņiem. Ja nepieciešams, bērnu ratiņus var atstāt 1. stāva garderobes zonā. 
 • Izmantojot liftu (durvju vērtnes atvērtā veidā 88-90 cm), pacēlāju (durvju vērtnes atvērtā veidā 95 cm) un pandusu (slīpums 7,8%), visas muzeja zāles ir pieejamas apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.
 • Nepieciešamības gadījumā aicinām lūgt muzeja apkalpojošā personāla palīdzību, lai:
  • plašāk atvērtu ieejas durvis Esplanādes parka pusē;
  • nokļūtu līdz biļešu kasei, kas atrodas starp 1. un 2. stāvu (biļetes iespējams iegādāties arī attālināti lietotnē Mobilly);
  • izmantotu slēdzamos bagāžas skapīšus (starp skapīšu zonu un muzeja 1. stāvu ir daži pakāpieni).
 • Bērnu pārtinamā virsma pieejama labierīcībās 1. stāvā pretī muzeja restorānam. 
 • Informācija par muzeja piedāvājumu ģimenēm ar bērniem pieejama šeit.


Pieejamības raksturojums apmeklētājiem ar kustību traucējumiem

 • Muzejā ir viena ielas līmeņa ieeja Esplanādes parka pusē.
 • Izmantojot liftu (durvju vērtnes atvērtā veidā 88–90 cm), pacēlāju (durvju vērtnes atvērtā veidā 95 cm) un pandusu (slīpums 7,8%), visas muzeja zāles ir pieejamas personām ratiņkrēslos un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
 • Nepieciešamības gadījumā aicinām lūgt muzeja apkalpojošā personāla palīdzību, lai:
  • plašāk atvērtu ieejas durvis Esplanādes parka pusē;
  • nokļūtu līdz biļešu kasei, kas atrodas starp 1. un 2. stāvu (biļetes iespējams iegādāties arī attālināti lietotnē Mobilly);
  • izmantotu slēdzamos bagāžas skapīšus (starp skapīšu zonu un muzeja 1. stāvu ir daži pakāpieni).
 • Labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem atrodas 1. stāvā pretī muzeja restorānam un 4. stāvā.
 • 2. stāva vestibilā pie Informācijas punkta pieejams ratiņkrēsls un pārnēsājami (1,3 kg) krēsli lietošanai muzeja telpās. Krēsli ērti izmantojami arī kā atbalsts pārvietojoties.  
 • Suņi-asistenti muzejā ir atļauti.


Pieejamības raksturojums apmeklētājiem ar redzes traucējumiem

 • Muzeja lifta vadības panelī pogas ir marķētas Braila rakstā. Pacēlāja vadības panelī ir taktili cipari.
 • Muzejā ir vienota navigācijas sistēma. Uz stāvu plānu stendiem ir taktila informācija, kā arī informācija par ekspozīcijām Braila rakstā.
 • Informatīvie izstāžu materiāli digitālā formātā ir pieejami muzeja mājaslapas izstāžu pieejamības aprakstos.
 • Atsevišķās izstādēs informatīvie materiāli ir izstrādāti palielinātajā drukā. Drukas versijas ir pieejamas izstāžu zālēs.
 • Suņi-pavadoņi muzejā ir atļauti.


Pieejamības raksturojums apmeklētājiem ar dzirdes traucējumiem

 • Muzeja 3. stāva vestibilā un konferenču zālē ir uzstādītas indukcijas cilpas sistēmas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
 • Muzejā izstādītajiem video un audio darbiem iespēju robežās tiek nodrošināts skaņu celiņa apraksts un/vai subtitri. Tie lasāmi muzeja mājaslapas izstāžu pieejamības aprakstos.
 • Pirms muzeja darba laika beigām (30 minūtes un 15 minūtes) tiek atskaņoti audio ziņojumi latviešu un angļu valodās, kas brīdina par pakāpenisku muzeja slēgšanu.
 • Reizi mēnesī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiek piedāvātas ekskursijas ar zīmju valodas tulkojumu. Vairāk informācija pieejama šeit.
 • Suņi-asistenti muzejā ir atļauti. 


Pieejamības raksturojums apmeklētājiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem

 • Atsevišķām izstādēm ir izstrādāti informatīvi materiāli vieglajā valodā. Tie lasāmi muzeja mājaslapas izstāžu pieejamības aprakstos.
 • Par muzeja norisēm apmeklētājiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, aicinām sazināties, rakstot e-pastu uz .

Ja jums jānodrošina īpašas piekļuves prasības, ir radušies jautājumi vai ir ieteikumi muzeja pieejamības veicināšanai, lūdzam sazināties ar mums:
T: (+371) 67 324 461
E: