13.09.2023.

Apstiprināts regulējums izstāžu zāles ARSENĀLS atjaunošanai

Ministru kabinets 12. septembra sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas virzīto regulējumu unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanai Rīgas vēsturiskajā centrā, kas paredz attīstīt 3 objektus, tostarp izstāžu zāli ARSENĀLS.

Kā ziņots iepriekš, 2020. gada 24. februārī izstāžu zāle ARSENĀLS tika slēgta rekonstrukcijai ar mērķi atjaunot un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas tobrīd atradās ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

2021. gadā noslēdzās ARSENĀLA pārbūves 1. kārta. Tās ietvaros VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) nodrošināja ēkas fasādes atjaunošanu: rūpīgi sekojot Latvijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādēm par ēkas autentiskuma saglabāšanu, tika atjaunots ārējais ēkas veidols, restaurēti logi un pagraba lūkas, veikta pamatu hidroizolācijas izbūve. ARSENĀLA ēkas 1. kārtas darbu pabeigšana bija pirmais solis ēkas atjaunošanā.

Otrdien, 2023. gada 12. septembrī, Ministru kabinets sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) virzīto normatīvo regulējumu unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā, saglabāšanai, aizsargāšanai un attīstīšanai.

Pasākuma ietvaros plānots attīstīt 3 objektus Rīgas vēsturiskajā centrā: Lielo Ģildi, izstāžu zāli ARSENĀLS un Vecrīgas publisko ārtelpu. ARSENĀLA atjaunošanai nepieciešamais finansējums tiks papildināts no Atveseļošanas un noturības mehānisma Energoefektivitātes uzlabošana programmas finansējuma.


Jaunumu vēstkopa

Mākslas muzeju jaunumu saņemšana e-pastā