Nospēlē muzeju! Nospēlē muzeju!
1.-9. klase
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Interaktīva nodarbība:
Nospēlē muzeju!

“Nospēlē muzeju!” ir interaktīva un izglītojoša spēle sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kurā ikviens dalībnieks kļūst par muzeja sastāvdaļu. Nodarbība ir veidota ar mērķi veicināt aktīvu skolēnu iesaisti muzeja darbības iepazīšanā, savstarpējās sarunās meklējot atbildes uz jautājumiem: kas ir mākslas muzejs, kas tajā atrodas, kādus darbus veic muzeja darbinieki?

Nodarbības pirmo daļu veido pastaiga muzeja ekspozīcijā, pievēršot uzmanību mākslas darbu izvietojumam telpā un dažādām muzejā sastopamām detaļām - etiķetēm, gaismošanas sistēmām, afišām un novērošanas kamerām. Nodarbības otrā daļa ir lomu spēle, kurā katrs skolēns izmēģina ar muzeja darbu saistītu profesiju. Arheoloģisko izrakumu kastē dalībnieki atklāj romiešu monētas, Baltijas jūras dzintarus, ēģiptiešu skarabejus un pat kaķa mūmiju! Skolēni turpina būt atklājēju lomā gan muzeja krājumā, gan restauratoru darbnīcā, kur notiek iepazīšanās ar gleznu reprodukcijām un skulptūru modeļiem. Tālāk stafeti pārņem izstādes kuratori, scenogrāfi un tehniskie darbinieki, lai iekārtotu izstādi Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Makarta zāles maketā.

It kā spēlējoties, bērni iepazīst sarežģīto muzeja struktūru, krāšanas, kolekcionēšanas, mākslas darbu eksponēšanas principus, mācoties izprast muzejam raksturīgo aizliegumu un uzvedības noteikumu nepieciešamību.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Interaktīva nodarbība:
Nospēlē muzeju!

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni
(1.–9. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

60–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

Ieva Velberga 
T: (+371) 67 226 467
E:   

Atbalsta

VKKF

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Doma laukums 6, Rīga

Mērķauditorija

Sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni
(1.–9. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.

Norises ilgums

60–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Materiāli līdzņemšanai

Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti

Pieteikšanās

Ieva Velberga 
T: (+371) 67 226 467
E:   

Atbalsta

VKKF

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Doma laukums 6, Rīga