Kā skatīties un ieraudzīt? Kā skatīties un ieraudzīt?
5.-12. klase
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Mākslas nodarbība:
Kā skatīties un ieraudzīt?

Vai protam pamatot savu nostāju, nonākot tiešā vizuālā saskarsmē ar mākslas priekšmetu un konstatējot savu attieksmi pret to? Sarunu, skatīšanās un domāšanas nodarbība “Kā skatīties un ieraudzīt?” veltīta vizuālizpratnei – spējai saskatīt, analizēt un radīt mākslas darbus.

Nodarbība tiek rīkota ar nolūku palīdzēt apmeklētājiem pilnveidot pārliecību par personīgo viedokli un vārdu krājumu, ko izmantojam, lai raksturotu vizuālu pieredzi, tai skaitā arī mākslas darbus.

Daļa no nodarbības būs praktiska un iepazīstinās ar mākslas valodas pamatiem, kuru pārzināšana sniegs iespēju ne tikai precīzāk uztvert dažādos mākslas aspektus, bet arī novērtēt krāsas, laukuma, līnijas, formas vai kompozīcijas nozīmi. Vizuālizpratnes darbnīcā apgūsim plašākas iemaņas mākslas darba uztverē un interpretēšanā. Atziņas pielietosim arī praksē, radoši analizējot un komentējot atsevišķus mākslas darbus.

Nodarbībā tiek pārrunātas tādas tēmas kā personība, līdzatbildība, tradīcijas, mākslas valoda, tomēr apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Papildu informācija

  • Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 25.
  • Informācija par norēķinu kārtību atrodama šeit.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 15–20 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi varētu izmantot kases un garderobes pakalpojumus.
  • Norise pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par muzeja pieejamību atrodama šeit.
  • Norisi iespējams pielāgot skolēniem no specializētām izglītības iestādēm, kā arī mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni. Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.
  • Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam iepazīties ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem.

Mākslas nodarbība:
Kā skatīties un ieraudzīt?

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni
(5.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.
 

Norises ilgums

60–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Pieteikšanās

Ieva Velberga 
T: (+371) 67 226 467
E:   

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Doma laukums 6, Rīga

Mērķauditorija

Pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni
(5.–12. klase)

Norises valoda

Latviešu, angļu.
Norise svešvalodā iepriekš jāsaskaņo ar muzeja darbinieku.
 

Norises ilgums

60–90 minūtes

Dalības maksa

5,00 EUR no skolēna

Pieteikšanās

Ieva Velberga 
T: (+371) 67 226 467
E:   

Jaunumu vēstkopa skolotājiem

Regulāri jaunumi par izglītības piedāvājumu skolēniem un skolotājiem

Norises vieta

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Doma laukums 6, Rīga