Katalogs “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs” Katalogs “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”
Pārdošanā
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Katalogs “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”

Klajā nācis izstādes “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs” katalogs. Izstāde bija apskatāma Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Lielajā izstāžu zālē no 2022. gada janvāra līdz aprīlim.

Katalogā atspoguļota aizvadītās izstādes koncepcija un saturs, prezentējot daudzpusīgo mākslinieka daiļradi un personību. Saturā ietverta bagātīga Timma glezniecības, grafikas un keramikas kolekcija, kura glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kā arī krāsainās litogrāfijas no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

Publikācijā iekļauti 276 krāsaini attēli, kuri sadalīti piecās tematiskās sadaļās un papildināti ar kataloga datiem un vēsturiskām ziņām. Izdevuma tekstuālo daļu veido trīs raksti, kuros pētnieki izgaismo jaunus un interesantus faktus par Timma biogrāfiju un analizē viņa talanta dažādās šķautnes. Pētniecības rezultātā precizēti vairāku darbu nosaukumi un datējumi, kā arī izmainīti daži diskriminējoši mākslas darbu nosaukumi saskaņā ar mūsdienu dekolonizācijas politiku.

Izdevums publicēts latviešu, angļu un krievu valodās ar tirāžu 500 eksemplāri.

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte
Tekstu autori: Māra Lāce, Ieva Kalnača, Ksenija Rudzīte
Redkolēģija: Dr. Philol. Anna Vulāne, Terēze Svilane un Tatjana Gubina
Kataloga dizains: Irēna Ansava
Fotogrāfiju autori: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Ilgvars Gradovskis, Marika Vanaga un Eva Ližbovska
Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Izdevumu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūkapitāla fonds un Rietumu bankas Nākotnes Atbalsta fonds.