02.10.2023.

LNMM izdevis grāmatu "Muzeja raksti 8"

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā iepazīties ar krājumu "Rīgas mākslinieku grupa 100", kas nācis klajā kā astotais izdevums sērijā "Muzeja raksti". Atzīmējot Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) 15 gadu jubileju, otrdien, 2023. gada 10. oktobrī, plkst. 16.00 šeit notiks grāmatas atvēršanas svētki.

Krājums "Muzeja raksti 8" ir veltīts zinātniskajai konferencei "Rīgas mākslinieku grupa 100", kas norisinājās 2022. gada 21. aprīlī saistībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) rīkoto izstādi "Rīgas mākslinieku grupa – 100" (11.09.2021.–02.01.2022.). Pēdējos divdesmit gados Rīgas mākslinieku grupas biedru mantojums atspoguļots daudzās monogrāfijās un izstādēs, taču konferences mērķis bija izgaismot mazāk zināmas vēstures lappuses, kas atklāj šīs apvienības veidošanās apstākļus, dalībnieku radošos meklējumus dažādos periodos un darbības novērtējumu laikabiedru skatījumā.

Izdevumā apkopoti konferences laikā nolasītie referāti, ko papildina saturu ilustrējošie attēli un izstādes kopskatu fotogrāfijas. Rakstu tematika iesniedzas Rīgas mākslinieku grupas biedru biogrāfijās un daiļradē, ļauj uzzināt tuvāk par viņu sakariem ar Eiropas mākslas centriem, īpaši Parīzi, kā arī iepazīstina ar materiāliem par tālaika jaunajiem māksliniekiem, kuri, nebūdami grupas sastāvā, saglabāja ar to ciešu saikni. Aleksandra Beļcova un Romans Suta bija aktīvi apvienības biedri, tāpēc rakstu krājuma prezentācija notiek šīm divām spilgtām Latvijas mākslas vēstures personībām veltītā muzejā, kas šogad svin 15. dzimšanas dienu.

Grāmatu iesāk Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces ievadraksts. Referātu sadaļa ietver izstādes kuratores Dr. art. Daces Lambergas eseju "Rīgas mākslinieku grupa – vienas paaudzes spēks", Ievas Kalnačas rakstu "Rīgas mākslinieku grupas idejiskais aizsācējs, kuram nebija lemts piedzīvot tās dibināšanu. Jāzeps Grosvalds dienasgrāmatas lapā". Dr. h. c. art. Edvarda Šmite rosina ieskatīties "Agrīnā klasiskā modernisma tēlā latviešu periodikā (1914–1920)", savukārt Anna Pūtele atbild uz jautājumu "Kas vieno Rīgas mākslinieku grupu un Kārli Baltgaili?". Dr. art. Aija Brasliņa aicina domās paceļot pa Francijas galvaspilsētu referātā "Rīgas grupas modernisti 20. gadsimta 20. gadu sākumā Parīzē: saskare ar "L’Esprit Nouveau" loku".

Krājuma sastādītāja Dr. art. Natālija Jevsejeva sagatavojusi divus rakstus: "Delartiskās komēdijas tēli Latvijas modernistu darbos", pievēršoties līdz šim maz pētītai tēmai, un "Darbnīcas "Baltars" mākslinieki Art Deco laikmeta kontekstā", kurā viņa meklē paralēles ar stila izpausmēm Eiropā un ASV. Sniedze Kāle iepazīstina ar savu pētījumu "Paisumi un bēgumi Padomju Krievijas latviešu mākslas dzīvē saskarsmē ar Rīgas mākslinieku grupu". Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece analizē mūsdienu ārzemju pētnieku atklājumus esejā "Rīgas mākslinieku grupa. Ārzemju kuratoru interpretācijas un mākslas teorētiķu atziņas (20. gadsimta 90. gadi–mūsdienas)".

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2009. gadā uzsāka "Muzeja rakstu" izdošanu, kuru mērķis ir publicēt muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātus – referātus, rakstus, tiem atsevišķos gadījumos piepulcinot arī citu pētnieku veikumu, kas publiskots muzeja rīkotajās konferencēs. Līdz šim iznākušas jau septiņas grāmatas, un šobrīd lasītājiem tiek piedāvāta astotā.

Krājuma "Muzeja raksti 8" atvēršanas svētki notiks 10. oktobrī plkst. 16.00 mājīgajā Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā. Pirms pasākuma apmeklētāji varēs aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi.

Ziņas par izdevumu

Muzeja raksti 8
Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu un angļu valodā.
Sastādītāja: Natālija Jevsejeva
Latviešu tekstu redaktore: Guna Pence
Tulkotājs, angļu tekstu redaktors: Valts Miķelsons
Dizains: Rauls Liepiņš, SIA "Al secco"
Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga
Iespiests Jelgavas tipogrāfijā, 2023
224 lpp., krāsainie un melnbaltie attēli
Tirāža: 800 eksemplāri

Krājums izdots ar "Rix Ship" un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu.

Grāmatu var iegādāties muzeju veikalos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā.


Papildu informācija

Dr. art. Natālija Jevsejeva
Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja /
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
T: (+371) 67 288 800
E:

Jaunumu vēstkopa

Mākslas muzeju jaunumu saņemšana e-pastā