Klasiskās vērtības Klasiskās vērtības
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Video lekcijas:
Klasiskās vērtības

Lekciju cikls "Klasiskās vērtības” aktualizē dažādus mākslas vēstures jautājumus, popularizē latviešu mākslas un dizaina vērtības un iepazīstina auditoriju ar izcilāko mākslinieku un dizaineru daiļradi.

2021

Apgāds “Zalktis” – modernās formas līderis 20. gs. sākumā

Vada mākslas zinātniece Inta Pujāte


Iļģuciema stikla fabrika divu gadsimtu garumā

Vada Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturniece Zita Pētersone


Mēbeļu galdnieka Pētera Prūša sadarbība ar latviešu interjera māksliniekiem

Vada vēsturnieks Māris Stinkulis


Rūpnieciski ražotas mēbeles 20. gs. 60. un 70. gadu Latvijā

Vada dizaina vēsturniece Kristīne Budže

2022

Postmodernisms Latvijā: arhitektūra un dizains

Vada Arhitektūras muzeja direktore, mākslas vēsturniece Mg. art. Ilze Martinsone


Tekstilfabrikas “Rīgas audums” mantojums

Vada mākslas vēsturniece Mg. art. Anete Piņķe


Bīdermeiera laiks un Latvija

Vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā Mg. hist. Anita Meinarte


Stikla lustras 18. gadsimta Latvijā un pasaulē

Vada Rundāles pils galvenā krājuma glabātāja un krājuma nodaļas vadītāja, dizaina un arhitektūras kritiķe, kuratore, žurnāliste Kristīne Budže

Video lekcijas:
Klasiskās vērtības

Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, pensionāri

Norises valoda

Latviešu

Projekta vadītāja

Agrita Pore
Izglītības programmu kuratore
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja

Atbalsta


Mērķauditorija

Jaunieši, pieaugušie, pensionāri

Norises valoda

Latviešu

Projekta vadītāja

Agrita Pore
Izglītības programmu kuratore
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja

Atbalsta