Kafijas kantāte Kafijas kantāte
19.12.2019. - 01.03.2020.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Kafijas kantāte

Edīte Pauls-Vīgnere. Personālizstāde

No 2019. gada 19. decembra līdz 2020. gada 1. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) būs skatāma Edītes Pauls-Vīgneres personālizstāde “Kafijas kantāte”, veltīta tautā iemīļotās mākslinieces 80. dzimšanas dienai un viņas radošās darbības 50 gadu jubilejai.

Edīte Pauls-Vīgnere (1939) ir viena no Latvijas vadošajām, talantīgākajām un arī populārākajām tekstilmāksliniecēm. Jubilejas personālizstādes šķietami neparastais nosaukums “Kafijas kantāte” izvēlēts sadarbībā ar pašu autori – kā atsauce uz to, ka meistares darbu tapšanas procesā (kas ir ļoti ilgstošs) vienmēr liela nozīme bijusi gan kafijas smaržai, gan mūzikai. Edītes Pauls-Vīgneres četrdaļīgā kompozīcija ar tādu pašu nosaukumu savukārt ir veltījums dzejnieka Jāņa Petera (1939) “Ceturtajai grāmatai” (1975).

Mākslinieces daiļrade gājusi ciešā kopsakarā ar Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) iedibinātās Latvijas tekstilmākslas skolas veidošanos jau kopš 20. gadsimta 60. gadiem. Viņa ir bijusi šīs skolas raksturīgākā un mākslinieciski oriģinālākā pārstāve. Tāpēc Edītes Pauls-Vīgneres darbus izstāžu kontekstā nevar neatpazīt. Tie konsekventi izcēlušies ar radošu domāšanu gan formu, gan tehniku un materiālu ziņā. Līdzīgi kā Polija lepojas ar Magdalēnas Abakanovičas (Magdalena Abakanowicz, 1930–2017) sniegumu, Francija un ASV – ar Šīlas Hiksas (Sheila Hicks, 1934) darbiem, tā arī Latvijai savā kultūras mantojumā Edītes Pauls-Vīgneres māksla jāizceļ, jo viņas radošais veikums nepārprotami ir Latvijas kultūras zīme.

70.–80. gados meistares daiļradē ienākušais ”ansambļa princips” ir neapšaubāmi tā laika novitāte, kas nav zaudējusi savu nozīmi vēl šodien. Edītes Pauls-Vīgneres tekstilansambļi ir pasaules mēroga sasniegums. Autores tēlainās izteiksmes veids, kurā dominē košo krāsu palete, vienmēr bijis ļoti emocionāls un poētisks – vai tas risināts aktīvās krāsās vai to tonālās noskaņās.

Izstādei šoreiz apzināti retrospektīvs raksturs. Tās mērķis ir koncentrēties uz to Edītes Pauls-Vīgneres radošo mantojumu, ar ko viņa sāka “apburt” skatītājus jau kopš pašas pirmās lielās personālizstādes Rīgā, toreiz Aizrobežu mākslas muzejā, 1978. gadā. Turpat divdesmit lielformāta kompozīcijas un vērienīgie tekstilansambļi atklāj apmeklētājam autores iedvesmas avotus un izjūtas.

Edītes Pauls-Vīgneres daiļrades panorāmai Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs atvēlējis gan Lielo zāli 1. stāvā, gan vestibilus 2. un 3. stāvā. Tā veidota dekoratīvā gaisotnē un noskaņā. Ekspozīcijas scenogrāfija tapusi sadarbībā ar pašu mākslinieci (iekārtotājs – mākslinieks Jurģis Krāsons). Autores darbi sadzīvo kopā ar niansēm bagātu izgaismojumu un brāļa – komponista Raimonda Paula mūziku.

Izstādē ir skatāmi Edītes Pauls-Vīgneres izcilie lielformāta gobelēni, kas iekļauti muzeja “zelta fondā” (t.sk. “Harmonija”, “Rīga”, “Vācija”, “Sēja”), jauktas tehnikas darbi (“Korrida”, “Mūži”, “Trešā paaudze” u.c.), kā arī vērienīgie un pārdomātie tekstilansambļi (“Visums”, “Kafijas kantāte”, “Ceļojuma piezīmes”), kas radīti 1970. un 1980. gados. Ekspozīciju papildina 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā austās tekstilkompozīcijas par vēstures un dabas tematiku. Jāatzīmē arī mākslinieces unikālais ieguldījums dažādu sabiedrisko interjeru noformējumos.

Paralēli izstādē iekļautas Edītes Pauls-Vīgneres lielformāta fotogrāfijas (fotogrāfi Jānis Kreicbergs, Oļegs Zernovs) un līdz šim notikušo personālizstāžu plakāti.

Projekta vizuālajai identitātei izvēlēta talantīgā latviešu fotogrāfa Jāņa Kreicberga darbs, kas tapis laikā, kad viņš jau daļēji bija zaudējis redzi. Jāni Kreicbergu Edīte Pauls-Vīgnere ļoti augstu vērtēja kā fotogrāfu. Kreicbergs bieži portretējis mākslinieci un fiksējis viņas radošā darba procesus.

Joprojām Edītes Pauls-Vīgneres radītprieks un darbaspējas ir kā neizsīkstošs avots. Māksliniece domā un strādā nepārtraukti, viņa ļoti aktīvi piedalās vietējās un ārzemju izstādēs. Meistare organizējusi personālizstādes, piedalījusies daudzās nozīmīgās starptautiskajās izstādēs, konkursos (t.sk. Meksikā, Ķīnā u.c.), nozaru skatēs, simpozijos. Autores darbi ar lepnumu nesuši Latvijas vārdu ārzemēs (Dānijā, Spānijā, Krievijā, Polijā, Šveicē, Ķīnā u.c.), tie ir iekļauti muzeju kolekcijās un atrodas privātkolekcijās.

Edīte Pauls-Vīgnere saņēmusi skatītāju mīlestību un daudz apbalvojumu, no kuriem nozīmīgākais ir Latvijas Republikas apbalvojums Triju Zvaigžņu ordenis, kas tika pasniegts 2014. gadā. Liels sasniegums bija arī pirmā vieta 6. Rīgas Starptautiskajā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālē “IDENTITĀTE” 2018. gadā.

Izstāde atsauks atmiņā tekstilmākslinieces unikālo pienesumu Latvijas kultūrā skatītājiem, kuri jau mīl un ciena viņas daiļradi, un tā noteikti būs laba iespēja ar šīm mākslas vērtībām iepazīties mūsdienu jaunajai paaudzei un Rīgas viesiem, kam Edītes Pauls-Vīgneres daiļrade līdz šim nebija pazīstama. Cerams, ka ekspozīcija iepriecinās nozares profesionāļus un būs iedvesmojoša radošajai jaunatnei, kurai Edītes Pauls-Vīgneres neatkārtojamais rokraksts varētu kļūt par atklājumu.

Projekta kontekstā iecerētas tikšanās ar mākslinieci un “Sarunas muzejā” par Edītes Pauls-Vīgneres daudzpusīgo, radošām idejām bagāto daiļradi.

Izstādes kuratore:
Mg. art. Velta Raudzepa, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma darba vadītāja