Ādas mākslas kolekcija Ādas mākslas kolekcija
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Ādas mākslas kolekcija

Kolekcija sniedz vispusīgu priekšstatu par ādas profesionālās mākslinieciskās apdares attīstības gaitu Latvijā no 20. gs. 30. gadiem līdz mūsdienām.

Starpkaru perioda ādas apdares meistaru sniegumu galvenokārt raksturo grāmatu iesējumi. Kolekcijā šo laika posmu pārstāv Andreja Purmaļa un Margitas Melnalksnes mākslas darbi. 20. gs. 40. gadu beigas un 50. gadu sākums ādas mākslas jomā saistās ar izteiktu nacionālā stilistikā ieturētu ornamentālu rotājumu, kas nereti apvienots ar padomju simboliku. Tas redzams Vladimira Lāča un Jāņa Ozoliņa greznajos albumu un adrešu vākos. 20. gs. 60. gados ādas apdares stilistikā arvien lielāka uzmanība tika veltīta virsmas plastiskai apdarei. Mākslinieki pievērsās brīvām, abstrakti veidotām grāmatu apdares kompozīcijām, tika ieviestas jaunas tehnikas, kas uzsvēra ādas dabīgās īpatnības.

Jauni radoši meklējumi turpinājās 20. gs. 70. un 80. gados, kad ādas apdares mākslinieki tiecās pārvarēt tradicionālās priekšmetu funkcionalitātes robežas un iesaistījās tā laika lietišķai mākslai raksturīgā virzībā uz dekorativitāti un asociatīvu tēlainību. Līdzās grāmatu iesējumiem autori bieži darināja tematiskas dekoratīvu kārbu kompozīcijas. Vairāki ādas apdares mākslinieki pievērsās sienas dekoru veidošanai.

Jaunas iezīmes ādas mākslas izteiksmes līdzekļu meklējumos ienesa Igaunijas Valsts mākslas institūta absolventes Ilda Sīlis, Astrīda Siltuma un Anda Līce, kuru darbi piesaista ar krāsainību, gleznieciskiem meklējumiem, asociatīvu tēlainību un daudzveidīgu tehniku lietojumu.