Es un māksla II Es un māksla II
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja mākslas studija:
Es un māksla II

Muzeja dzīve un mākslas darbu kustība ekspozīciju un izstāžu zālēs ir dinamiska. Nepārtrauktā radošā kustībā norit arī muzeja mākslas studijas “Es un māksla” nodarbības, katru nedēļu pievēršoties jaunai tēmai un uzdevumam.

Nodarbībās aicinām apmeklētājus iepazīt mākslu caur personīgo pieredzi, pašiem veicot radošu uzdevumu un izprotot mākslas darbu saturu, tehniku, domāšanas principus un personības. Galvenā vērība tiek veltīta dažādu mākslas veidu izpratnei, veicinot personisku vērtējumu un individuālu skatījumu.
Nodarbības attīsta radošo domāšanu, individuālu skatījumu un formu veidošanas prasmes. Nodarbības vada muzejpedagoģe un māksliniece Baiba Aļļe-Šmite.

Papildu informācija

  • Biļetes uz nodarbību kasē pārstāj tirgot 15 minūtes pēc nodarbības sākuma.
  • Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10—15 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai nesteidzīgi izmantotu garderobes un kases pakalpojumus un dzirdētu pedagoga uzdoto uzdevumu.
  • Pirms nodarbības pulcēšanās pie Informācijas punkta (2. stāva vestibilā).
    Vēlams ierasties ērtās drēbēs un sliktos laika apstākļos izmantot maiņas apavus. Nodarbības laikā aicinām ievērot klusumu, lai netraucētu citus dalībniekus. Pēc nodarbības beigām katrs dalībnieks atbild par savas darba vietas uzkopšanu.
  • Nodarbība pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noderīga informācija par pieejamību šeit.

Muzeja mākslas studija:
Es un māksla II

Mērķauditorija

Bērni no 10 gadu vecuma, jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises valoda

Latviešu
Uzdevums var tikt izskaidrots arī angļu vai krievu valodā

Norises ilgums

90120 minūtes

Norises laiks

Sestdienās 11.30—13.30


Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļu krītiņi

Pieteikšanās

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama

Dalības maksa

5,00 EUR no personas

Ukrainas pilsoņiem dalība bez maksas

Papildu informācija

E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga

Mērķauditorija

Bērni no 10 gadu vecuma, jaunieši, pieaugušie, seniori

Norises valoda

Latviešu
Uzdevums var tikt izskaidrots arī angļu vai krievu valodā

Norises ilgums

90120 minūtes

Norises laiks

Sestdienās 11.30—13.30


Materiāli līdzņemšanai

Eļļas pasteļu krītiņi

Pieteikšanās

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama

Dalības maksa

5,00 EUR no personas

Ukrainas pilsoņiem dalība bez maksas

Papildu informācija

E:
T: (+371) 67 324461

Norises vieta

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga